Ursprungscertifikat ( Certificate of Origin )

Vid export till många länder utanför EU fordras ett i exportlandet utfärdat bevis om varors ursprung, ett så kallat Certificate of Origin.
Det man bör komma ihåg är att till skillnad från EUR 1-certifikatet ger inte ett Certificate of origin kunden rätt till lägre tullavgifter. Däremot kan det krävas ett Certificate of origin av andra skäl. Den utländska tullen kan vilja se ett formellt intyg på varornas ursprung på grund av handelspolitiska eller statistiska skäl. Din kund kan även vilja ha ett Certificate of origin, exempelvis om varorna ska exporteras vidare.
Ta reda på vilka dokumentkrav som gäller i det land du ska exportera varor till och hur många exemplar av Ursprungscertifikatet som krävs (det kan variera inom samma land). Intyget ska göras på fastställd blankett som du kan beställa hos oss.

 

Facebook

EUR.1

När man exporterar varor från EU till vissa länder utanför EU kan varan vid importen till dessa länder bli helt eller delvis befriad från importtull. Villkoret är att varan är en s.k. ursprungsvara, vilket vid importtillfället kan bevisas med varucertifikat EUR.1.

Ett sådant ursprungsbevis upprättas på initiativ av exportören. Exportören ansvarar för att en vara som tas upp i ett varucertifikat EUR.1 uppfyller kraven för att få räknas som en ursprungsvara.

läs mer…

Facebook

ATA-carnet för tillfälligt gränsöverskridande

ATA-carnet är en internationell tullhandling som gäller i ett 50-tal länder för att tillfälligt föra vissa varor över gränserna utan att tull och andra införselavgifter behöver deponeras. ATA-carnet behövs inte för resa till andra länder inom EU.
ATA-carneten kan användas för:
– yrkesutrustning
– varor för mässor och utställningar
– varuprover med handelsvärde
För att se vilka länder som är med i ATA konventionen och vilka av de tre områdena som de olika länderna accepterar se i bifogad fil: Länderlista20190115 
Ansökan om ATA-carnet görs hos Handelskammaren i god tid före avresan. Kontakta oss på handelskammaren för frågor.
För att ansöka om ATA-carnet fyller ni i ansökan via ett dokument, ansökan finner ni här ATA-Carnet-mall_webb19 sedan sparar ni ner den på er dator och skickar den med e-post till  info@handelskammaren.ac
För att ansökningsformuläret ska fungera som det ska måste ni svara ja på frågan om ni tillåter att makro används.
Skriv sedan ut ansökningsblanketten och skicka den underskriven med post till oss. Om ni vill ha hjälp eller har frågor kontakta oss.
Facebook

A.TR.- Certifikat

Med Turkiet finns ett tullunionsavtal som omfattar alla varor utom kol-, stål- och jordbruksprodukter. Avtalet innebär att varor som är tillverkade i EU eller införtullade här kan importeras tullfritt till Turkiet. När du skickar varor till Turkiet som omfattas av tullunionsavtalet vill mottagaren därför ha ett A.TR.-certifikat. Detta certifikat är ett bevis på att varorna har så kallad gemenskapsstatus och därför behöver mottagaren inte betala några tullavgifter.

I Sverige är det Tullverket som utfärdar A.TR.-certifikaten. Adress och övriga kontaktuppgifter finns på Tullverkets hemsida. Företag kan även ansöka om att få stämpla sina ATR-certifikat själva.

Facebook

Digital ansökan via EssCert

 

Elektronisk certifiering är idag det smidigaste sättet att hantera exportdokument. Ansökan sker online och kunden kan sedan välja mellan att få en elektronisk certifiering och själva skriva ut dokumenten på egen skrivare eller låta Västerbottens Handelskammare skriva ut dem för manuell signering. Önskar ni att få fakturor eller andra dokument viserade laddar ni även upp dem via essCert.

Så här ansluter du dig till essCert:
1. Ladda ner och fyll i detta formulär
2. Skicka formuläret till register@esscert.com
3. Den primära kontaktpersonen får ett välkomstmail med inloggningsuppgifter.
4. Nu kan du ansöka om handelsdokument online via essCert!

En annan fördel med elektronisk certifiering är att det är bra för miljön eftersom det minskar ledtiderna och reducerar transporterna till Västerbottens Handelskammare och Handelskammarens kontor.

Observera att essCert fungerar allra bäst med Google Chrome eller Firefox som webbläsare.

För teknisk support i systemet, vänligen maila support@esscert.com

Instruktioner för hur man ansöker i essCert

Vanliga frågor och svar om EssCert

Manuell ansökan

Beställ blanketter för ursprungscertifikat
Fyll i mallen för ansökan
Skriv ut mallen som du fyllt i på de beställda blanketterna (både originalet och ansökan)
Posta originalet, ansökan, ett styrkande underlag och svarskuvert till:

Västerbottens Handelskammare
Umestans Företagspark, Hus 3
903 47 Umeå

Ta annars kontakt med Siv Forssén


Så här fyller du i ett ursprungscertifikat

Exempel på ifyllt certifikat

Vanliga frågor och svar

Mall för ansökan om Ursprungscertifikat

Facebook