Nyheter

Nya numret av Global Utsikt är här

Du har väl inte missat att läsa det nya numret av vår tidning Global Utsikt?

I detta nummer fokuserar vi på Brexit och det starka året som den tysk-svenska handel har haft.

Läs de senaste numret  här

Facebook

Trafikutskottet fick synpunkter på hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna kom i fokus då Västerbottens Handelskammares trafikutskott besökte Skellefteå på fredagen.


Ordförande: Lars Köhler

Trafikutskottet inom Handelskammaren arbetar med infrastrukturfrågor i länet och arbetar med såväl dagsaktuella som långsiktiga frågor.
På kort tid har nu trafikutskottet åkt runt i Västerbotten för att möta företag på deras hemmaplan i Umeå, Lycksele och nu Skellefteå och samla in aktuella synpunkter.
Minska fossila Vid mötet inledde trafikutskottet, som representerades av ordförande Lars Köhler Consultor, Magnus Norlén, Boliden, och Stefan Åström, Swedavia och berättade om utskottets verksamhet.

Frågorna i utskottet kan ha stor bredd, från det logiska med den fysiska infrastrukturen över hållbarhetsfrågor till affärer. En kärnfråga för alla som har affärsmässig trafik är i dag den så kallade reduktionsplikten som införts för för att främja användningen av biodrivmedel.
Alla drivmedelsleverantör kommer därför att behöva minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med 40 procent till 2030.

Läs mer på länken

Trafikutskottet fick synpunkter på hållbarhet – Norran, Skellefteå

 

Facebook

Drömstart för norra Sverige i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget

Under onsdagen den 2 maj lanserade EU-kommissionen sitt förslag till EU:s långtidsbudget 2021-2027. I en omstridd och något pressad budget finns stora fördelar för norra Sverige.

Innehållsmässigt föreslås flera guldkorn för norra Sverige, bl.a. fortsatt stöd för regional utveckling, mer resurser till forskning, innovation och digitalisering, samt ett litet tillägg i transportbudgeten för att säkra utvecklingen av viktiga tågstråk längst norrlandskusten.
-Med tanke på att det rör sig om mindre pengar ser det bra ut, säger Erik Bergkvist (S), ordförande för Europaforum Norra Sverige och regionråd vid Region Västerbotten. Tuffa förhandlingar mellan medlemsländerna lär vänta, men det här är en väldigt bra utgångspunkt för vår del.

Storbritanniens utträde har lämnat ett hål efter sig som kommer att behöva fyllas av höjda medlemsavgifter och nya egna resurser, om EU ska kunna motsvara medlemsländernas höga förväntningar. Frågan om storlek på budgeten är omstridd och Sverige har varit tydliga med att man inte vill betala en högre avgift, till skillnad från de flesta andra länder.

För Västerbotten har EU:s sammanhållningspolitik varit avgörande för utvecklingen av länet. Fortsatt stöd via EU:s struktur och investeringsfonder har därför varit en av de högst prioriterade påverkansfrågorna för Region Västerbotten.

EU-kommissionens besked om fortsatt stöd för regioner med särskilda utmaningar, såsom exempelvis stora avstånd och gles befolkning, har betydelse för hur stor andel regionala utvecklingsmedel som Västerbotten och Norrbotten kommer att få dela på under nästa programperiod med start 2021.
-Ingenting är klart förrän allt är klart, men givetvis är det glädjande att norra Sverige är med redan i det här läget, säger Mikael Janson, direktör för North Sweden EU Office, Norr- och Västerbottens gemensamma Brysselkontor. Ett fint resultat av enträget och konstruktivt samarbete.

Den 29 maj återkommer EU-kommissionen med förslag på förordningar och mer detaljer för hur genomförandet ska gå till. Förhandlingar mellan medlemsländer och ledamöter i EU-parlamentet lär pågå fram till Europaparlamentsvalet i maj 2019.

Om Europaforum Norra Sverige
Europaforum Norra Sverige syfte är att samordna insatserna från norra Sverige gentemot EU-nivån samt att sprida kunskap om och förankra EU-politiken hos lokala och regionala politiker. Arbetet leds av tolv rapportörer, tre från varje län. Som stöd i sitt arbete har rapportörerna en tjänstemannagrupp med representanter från landsting, regionförbund, kommunförbund och regionkontoren North Sweden och Mid Sweden

För mer information:

Erik Bergkvist
070-618 68 55, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök
Kommunikatör vid Region Västerbotten och för Europaforum Norra Sverige

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

 

Läs här

Facebook

Välkommen till Västerbottens Handelskammares årsstämma 15 Maj 2018

Vi hälsar dig varmt välkommen till Västerbottens Handelskammares årsmöte och möjlighet att ta del av inspirerande presentationer från ett par av våra medlems-företag inom den digitala industrin

Datum:                 2018-05-15
Tid:                       13.00
Plats:                    Swedbank, Västra Rådhusgatan 5, Umeå
Anmälan gör du här

Programmet:

13.00                    Föreningsstämma i Västerbottens Handelskammarförening
Samt Årsstämma Handelskammaren Service i AC Län AB
Ca 14.00               Fika
Ca 14.15               Johanna Björklund, Codemill
Ca 14.45               Malin Johansson, Srey
Ca 15.30               Avslutning

Inbjudan till årsstämma 2018

Facebook

SCB-siffrorna styr exportsatsningar fel

Bilden av svensk export är skev, då dagens beräkningsmodell inte tar tillräcklig hänsyn till regional fördelning.  Det riskerar i sin tur att styra investeringar och stöd för att öka exporten till fel del av landet.


Bilden av Sverige stöps om när vi får upp ögonen för var produktionen och exporten finns, skriver debattörerna och pekar på att insikten behövs för bland annat investeringar i infrastruktur.

Sveriges tillväxt är beroende av näringslivet och exporten. För att stärka förutsättningarna till export är det viktigt att veta var exportvärdet uppstår. Bara då kan staten göra rätt investeringar i infrastruktur, samt företags- och regional utveckling.

Bilden av svensk export är skev. Detta på grund av en beräkningsmodell som bygger på en nationalekonomisk analys som inte tar tillräcklig hänsyn till den regionala fördelningen av exportvärdet. Med hjälp av en kompletterande metod kan vi konstatera att en mycket större andel av varuexporten är regionalt fördelad jämfört med vad vi tidigare kunnat utläsa. Regioner har felbedömts med hundratals procents av sin totala export.

SCB:s exportregister består av aggregerade siffror på koncernnivå, vilket innebär att företag som har arbetsställen på fler platser i landet får en missvisande inregistrering till det statistiska underlaget. I en större koncern kan till exempel huvuddelen av produktionen bedrivas på andra orter än där koncernens huvudkontor finns. Likaså utgår exporten i många fall från dessa orter, men det syns inte i statistiken då exporten skrivs på koncernnivå, det vill säga där huvudkontoret är beläget.

Läs fortsättningen här

Facebook