SCB-siffrorna styr exportsatsningar fel

Bilden av svensk export är skev, då dagens beräkningsmodell inte tar tillräcklig hänsyn till regional fördelning.  Det riskerar i sin tur att styra investeringar och stöd för att öka exporten till fel del av landet. Bilden av Sverige stöps om när vi får upp ögonen för...

Kommunikatör till Arbetsmarknadskunskap

Västerbottens Handelskammare är en privat näringslivsorganisation med 135 medlemsföretag i Umeå-regionen. Vi arbetar för att göra vår region bättre för företag genom Nätverk, Kunskap och Inflytande. Vår nya stora satsning är Arbetsmarknadskunskap - ett nytt ämne i...

Nu söker vi en regionkoordinator!

Västerbottens Handelskammare är en fristående och politiskt obunden organisation. Vi ägs av näringslivet och ska vara språkrör för företagen i länet . Handelskammaren ska driva opinion och utveckling inom tre fokusområden: internationalisering, kompetensförsörjning...
Kompetens
Infrastruktur