Facebook

Mission och vision

Mission: Vad är Handelskammarens uppdrag?

Vi ska vara en samlad kraft för internationell tillväxt på goda villkor och bidra till en bättre uthållig tillväxt för företag i Västerbotten!

Vision: Vad vill Handelskammaren uppnå?

Handelskammaren ska vara den självklara företrädaren för företag i Västerbotten. Vi ska vara en naturlig samverkans partner både för våra medlemmar och övriga aktörer.

Facebook

Bli medlem

Bli medlem i Västerbottens Handelskammare

Som medlem har du tillgång till världens största och äldsta affärsnätverk med nära 50 miljoner medlemsföretag och 13 000 handelskamrar runt om i världen. Västerbottens Handelskammare har en stark regional förankring med våra drygt 250 medlemsföretag, vi företräder närmare 13 000 arbetstillfällen i länet.

Fördelar med medlemskapet

Ett medlemskap i Handelskammaren har många fördelar du får:

 • Ingå i ett stort nätverk regionalt, nationellt och internationellt
 • Rabatt på hela vårt utbud
 • Rabatt på avgifterna för legalisering av Handelsdokument
 • Förtur till utbildningar, seminarier och andra mötesplatser
 • Exportmagasinet Global Utsikt
 • Vara med och påverka i näringspolitiska frågor

Ju fler vi är desto mer kan vi påverka

Varför ska du vara medlem?

 • För att Handelskammaren är näringslivets enade röst och driver frågor som är viktiga för de västerbottniska företagens konkurrenskraft. Vi är den enda näringslivsorganisationen som kan driva Västerbottenfrågor specifikt.
 • För att varje år får du tillgång till olika nätverksträffar runt om i Västerbotten. Här breddar du ditt nätverk och skaffar nya kundkontakter.
 • För att vi i alla möten vi arrangerar strävar efter att du ska göra nya affärer.
 • För att vi ökar din kompetens inom import- och exportfrågor genom kurser och företagsanpassade utbildningar.
 • För att du får rabatterat pris på många av de tjänster och arrangemang vi erbjuder.
 • För att du får vår tidning Global Utsikt.

Vad kostar ett medlemskap?

Kostnaden för att vara medlem beror på storleken på ditt företag. Du betalar en årlig medlemsavgift på 250 kronor till Västerbottens Handelskammarförening. Därutöver betalar du en serviceavgift till vårt servicebolag, som är avdragsgill.

 • Lägsta avgift: 2 200kr (<8 anställda)
 • Avgift per anställd: 285kr
 • Högsta avgiftsnivå: 66 000kr (>231 anställda)

Maila siv.forssen@handelskammaren.ac så kontaktar vi dig för medlemskap. Välkommen!

Facebook

Vi som jobbar här

Västerbotten

Telefon: + 46 (0)10-199 36 30
Epost:    info@handelskammaren.ac

Anders Hjalmarsson

Anders Hjalmarsson

VD

Epost: anders.hjalmarsson@handelskammaren.ac 
Telefon: 010-130 82 55
Mobil: +46 70 556 39 05

Skellefteå

Västerbottens Handelskammare
Postadress: Expolaris Center
Besöksadress: Bäckgatan 1
931 78 Skellefteå
Tfn  010 – 130 20 34
Epost: info@handelskammaren.ac

Sofia Lindström

Sofia Lindström

Regionkoordinator Nord

Epost: sofia.lindstrom@handelskammaren.ac
Telefon: 010 – 130 20 34
Mobil: +46 70 – 510 05 26

Umeå

Västerbottens Handelskammare
Besöksadress: 
Fredsgatan 21 (ingång via Team Norr)
903 47, Umeå
Postadress:
Västerbottens Handelskammare
Kaserngatan 2
903 47 Umeå

Tfn +46 (0)10-130 82 52
Epost: info@handelskammaren.ac

Siv Forssén

Siv Forssén

Regionkoordinator Syd

Epost: siv.forssen@handelskammaren.ac
Telefon: 010 – 130 82 52
Mobil: +46 70 670 07 11

Mattias Wahlberg

Mattias Wahlberg

Kommunikatör Arbetsmarknadskunskap

Miranda Larsson

Miranda Larsson

Kommunikatör Arbetsmarknadskunskap

Catarina Gammelgård

Catarina Gammelgård

Projektledare

Epost: catarina.gammelgard@handelskammaren.ac
Mobil: +46 70 481 70 76
Telefon: 010 – 130 82 53

Melker Persson

Melker Persson

Projektledare Gateway2Export

Epost: melker.persson@handelskammaren.ac
Mobil: +46 70 382 20 47

Facebook

Vår Styrelse

En styrelse på 17 personer utgör den egentliga Handelskammaren. Styrelsen fastställer strategin för Västerbottens Handelskammare och avgör verksamhetens inriktning.

Läs mer och bekanta dig med ledamöter i Västerbottens Handelskammares  styrelser och utskott 2020

läs mer…

Facebook