Sommartider på Västerbottens Handelskammare


Hej alla kunder i handelsdokumentens värld! Nu närmar sig sommaren vilket påverkar våra handläggningstider ☀️ här följer några saker att hålla koll på:

Tider för ansökan av Handelsdokument och ATA-carnet

essCert
* DIYHelt digitala dokument i essCert, som inkommit senast kl. 11.30 vardagar, handläggs samt certifieras/stämplas normalt samma dag.

* Full Service CO och EUR 1. – som skrivs ut och stämplas manuellt av Handelskammaren och inkommit vardagar senast kl. 11.30, hanteras inom 24 timmar, vardagar, och skickas med post om inte annat är överenskommet
OBS! Tänk på att Post Nord har ändrade tömningstider på brevlådorna, kl. 9.00 vardagar, ingen tömning under helgen. Vilket betyder att dokument som hanteras under fredagar och postas, sorteras inte förrän kommande vardag.
______________________________________________________________________________________

**Om ni skickar Handelsdokument via post eller mejl för certifiering – handläggs dessa snarast möjligt inom tre (3) arbetsdagar.
Ange tydligt om ni önskar original/kopia/faktura eller övriga dokument stämplade/signerade för att undvika missförstånd. Ni behöver alltid bifoga ett underlag/faktura vid ansökan av handelsdokument även om den inte skall stämplas.


* ATA-Carnet ansökningar skall alltid skickas till
info@handelskammaren.ac
Handläggningstid ca 3 arbetsdagar men bedöms för varje carnet.


Vi önskar er en riktigt trevlig sommar och hoppas att ni alla får vara friska.
Siv Forssén och Sofia Lindström
Regionkoordinator i Umeå- resp. Skellefteåregionen

Västerbottens Handelskammare

Tfn 010 -199 36 30
e-post
info@handelskammaren.ac OBS! All kontakt gällande handelsdokument bör skickas till denna adress, då riskerar ni inte att ert ärende blandas med andra mejl.
Webb  www.handelskammaren.ac

Facebook

Västerbotten TradeNet


På Handelskammaren hjälper vi dagligen er kunder med handelsdokument och frågor som rör internationella affärer. Många frågor är liknande oavsett bransch och storlek på företaget. Därför finns det mycket att vinna på att ingå i ett nätverk som kan fungera som resurs de gånger man behöver råd eller ökad kunskap.
Vi startar nu upp Västerbotten TradeNet och ni är hjärtligt välkomna att delta.
Första träffen blir digital pga rådande läge.

Syftet med nätverket:
· Information om kommande förändringar · Erfarenhetsutbyte
· Ökad kompetens inom området internationell handel · Utökat kontaktnät

Vi träffas ca 4-6 gånger per år, kanske oftare om behov finns eller vid viktiga förändringar. Varje träff har ett tema som vi bestämt tillsammans. Vi bjuder in experter på aktuellt område ex. Kommerskollegium, Tullverket, ett företag som gjort exportsatsning eller experter på leveransvillkor, INCOTERMS®. Tanken är att ni är med och formar innehållet tillsammans med oss på Handelskammaren. Vi ser fram emot er input.


Nästa träff
10 juni, 09:00-10:30

 


Frågor?

Kontakta info@handelskammaren.ac 

 

 

 

Facebook

Viktig information rörande handelsdokument!

VIKTIG INFORMATION!

essCert
DIY – Helt digitala  dokument i essCert, som inkommit senast kl. 11.30 vardagar, handläggs samt  legaliseras/stämplas normalt samma dag. Full Service dokument inkl. EUR 1. – som skrivs ut och stämplas manuellt av Handelskammaren och inkommit vardagar senast kl. 11.30,  hanteras inom 24 timmar, vardagar, och skickas med post om inte annat är överenskommet.

*Om ni skickar Handelsdokument via post eller mejl för certifiering – handläggs dessa snarast möjligt inom tre (3) arbetsdagar. Ange tydligt om ni önskar original/kopia/faktura eller övriga dokument stämplade/signerade för att undvika missförstånd. Ni behöver alltid bifoga ett underlag/faktura vid ansökan av handelsdokument även om den inte skall stämplas.

Tfn 010 -199 36 30

 e-post info@handelskammaren.ac

läs mer…

Facebook

Export- och Importintyg

Vi på Västerbottens Handelskammare är auktoriserade att utfärda en del intyg för internationell handel. Fördelen med att anlita oss är att vi följer med i den ständigt pågående förändring som sker när det gäller krav på handelsdokument. Som medlem får du dessutom medlemsrabatt på viseringskostnaden för exportdokument.
läs mer…
Facebook