Om Infrastruktur

Vi är en fristående och politiskt obunden organisation som på uppdrag av våra medlemsföretag arbetar för ett starkare näringsliv i Västerbotten. Handelskammaren har tre fokusområden som är internationalisering, kompetensförsörjning och infrastruktur. Vi ska driva opinion och utveckling genom att inom området:

Infrastruktur: – aktivt arbeta med att förbättra förutsättningarna till en bättre infrastruktur. Vi ska ansvara för Trafikutskottet, och flygråden på länets fem flygplatser. Vi ska särskilt arbeta för Norbotniabanan, säkerställa goda flygförbindelser och att vi har rätt förutsättningar för godstransporter.

 

Facebook

Trafikutskottet

Trafikutskottet är ett viktigt utskott i Handelskammarens verksamhet. Infrastrukturfrågor är en av de viktigast enskilda frågorna för näringslivet i länet. En väl fungerade infrastruktur för både personer och gods är en grundförutsättning för våra frågor. Trafikutskottet arbetar aktivt för att arbeta både med såväl långsiktiga som dagsaktuella frågeställningar. Vi utgör också en remissinstans för bland annat trafikverket. Viktiga frågor som vi har på bordet just nu är: Norrbotniabanan, Kvarkenförbindelsen, flygskatten, kilometeravgiften för godstransporter, sänkt hastighet på drygt 20mil av våra länsvägar. BK4

läs mer…

Facebook

Flygråd

Bra infrastruktur är viktigt för näringslivet i Västerbotten. I brist på bra andra kommunikationer blir flygförbindelserna extra viktiga.

Västerbottens Handelskammare driver flygråd i Skellefteå, Umeå, Vilhelmina, Hemavan/Tärnaby och Lycksele. Flygråden ska driva på utvecklingen av flygförbindelserna i Västerbotten till fördel för det västerbottniska näringslivets förutsättningar. I flygråden finns representanter för näringslivet, transfer, hotell, destination, flygplatsen och flygbolag. Läs mer om de olika flygråden genom att klicka på “läs mer-taggen”.  läs mer…

Facebook

Norrbotniabanan

Norrbotnialogo

NORRBOTNIABANAN
EN BANA – MED TRE TILLVÄXTSKAPANDE SPÅR
Norrbotniabanan är en planerad järnväg mellan Umeå och Luleå med förlängning norrut till Haparanda. Sträckan kan ses som en nordlig förlängning av den befintliga Botniabanan. Norrbotniabanan utgör en central del av det svenska transportsystemet och med korta anslutningar till redan befintliga transportkorridorer skapar Norrbotniabanan internationell och nationell närhet samt bred regional tillväxt inom: näringsliv och industri, samhällsbyggnad och miljö samt kultur och kunskap. Med andra ord – en bana med tre tillväxtskapande spår.

läs mer…

Facebook