Viktig information rörande handelsdokument!

VIKTIG INFORMATION!

essCert
DIY – Helt digitala  dokument i essCert, som inkommit senast kl. 11.30 vardagar, handläggs samt  legaliseras/stämplas normalt samma dag. Full Service dokument inkl. EUR 1. – som skrivs ut och stämplas manuellt av Handelskammaren och inkommit vardagar senast kl. 11.30,  hanteras inom 24 timmar, vardagar, och skickas med post om inte annat är överenskommet.

*Om ni skickar Handelsdokument via post eller mejl för certifiering – handläggs dessa snarast möjligt inom tre (3) arbetsdagar. Ange tydligt om ni önskar original/kopia/faktura eller övriga dokument stämplade/signerade för att undvika missförstånd. Ni behöver alltid bifoga ett underlag/faktura vid ansökan av handelsdokument även om den inte skall stämplas.

Tfn 010 -199 36 30

 e-post info@handelskammaren.ac

läs mer…

Facebook

Export- och Importintyg

Vi på Västerbottens Handelskammare är auktoriserade att utfärda en del intyg för internationell handel. Fördelen med att anlita oss är att vi följer med i den ständigt pågående förändring som sker när det gäller krav på handelsdokument. Som medlem får du dessutom medlemsrabatt på viseringskostnaden för exportdokument.
läs mer…
Facebook

Ursprungscertifikat ( Certificate of Origin )

Vid export till många länder utanför EU fordras ett i exportlandet utfärdat bevis om varors ursprung, ett så kallat Certificate of Origin.
Det man bör komma ihåg är att till skillnad från EUR 1-certifikatet ger inte ett Certificate of origin kunden rätt till lägre tullavgifter. Däremot kan det krävas ett Certificate of origin av andra skäl. Den utländska tullen kan vilja se ett formellt intyg på varornas ursprung på grund av handelspolitiska eller statistiska skäl. Din kund kan även vilja ha ett Certificate of origin, exempelvis om varorna ska exporteras vidare.
Ta reda på vilka dokumentkrav som gäller i det land du ska exportera varor till och hur många exemplar av Ursprungscertifikatet som krävs (det kan variera inom samma land). Intyget ska göras på fastställd blankett som du kan beställa hos oss.

 

Facebook

EUR.1

När man exporterar varor från EU till vissa länder utanför EU kan varan vid importen till dessa länder bli helt eller delvis befriad från importtull. Villkoret är att varan är en s.k. ursprungsvara, vilket vid importtillfället kan bevisas med varucertifikat EUR.1.

Ett sådant ursprungsbevis upprättas på initiativ av exportören. Exportören ansvarar för att en vara som tas upp i ett varucertifikat EUR.1 uppfyller kraven för att få räknas som en ursprungsvara.

läs mer…

Facebook