Export- och Importintyg

Vi på Västerbottens Handelskammare är auktoriserade att utfärda en del intyg för internationell handel. Fördelen med att anlita oss är att vi följer med i den ständigt pågående förändring som sker när det gäller krav på handelsdokument. Som medlem får du dessutom medlemsrabatt på viseringskostnaden för exportdokument.
läs mer…
Facebook

Ursprungscertifikat ( Certificate of Origin )

Vid export till många länder utanför EU fordras ett i exportlandet utfärdat bevis om varors ursprung, ett så kallat Certificate of Origin.
Det man bör komma ihåg är att till skillnad från EUR 1-certifikatet ger inte ett Certificate of origin kunden rätt till lägre tullavgifter. Däremot kan det krävas ett Certificate of origin av andra skäl. Den utländska tullen kan vilja se ett formellt intyg på varornas ursprung på grund av handelspolitiska eller statistiska skäl. Din kund kan även vilja ha ett Certificate of origin, exempelvis om varorna ska exporteras vidare.
Ta reda på vilka dokumentkrav som gäller i det land du ska exportera varor till och hur många exemplar av Ursprungscertifikatet som krävs (det kan variera inom samma land). Intyget ska göras på fastställd blankett som du kan beställa hos oss.

 

Facebook

EUR.1

När man exporterar varor från EU till vissa länder utanför EU kan varan vid importen till dessa länder bli helt eller delvis befriad från importtull. Villkoret är att varan är en s.k. ursprungsvara, vilket vid importtillfället kan bevisas med varucertifikat EUR.1.

Ett sådant ursprungsbevis upprättas på initiativ av exportören. Exportören ansvarar för att en vara som tas upp i ett varucertifikat EUR.1 uppfyller kraven för att få räknas som en ursprungsvara.

läs mer…

Facebook

ATA-carnet för tillfälligt gränsöverskridande

ATA-carnet är en internationell tullhandling som gäller i ett 50-tal länder för att tillfälligt föra vissa varor över gränserna utan att tull och andra införselavgifter behöver deponeras. ATA-carnet behövs inte för resa till andra länder inom EU.
ATA-carneten kan användas för:
– yrkesutrustning
– varor för mässor och utställningar
– varuprover med handelsvärde
För att se vilka länder som är med i ATA konventionen och vilka av de tre områdena som de olika länderna accepterar se i bifogad fil: Länderlista20190115 
Ansökan om ATA-carnet görs hos Handelskammaren i god tid före avresan. Kontakta oss på handelskammaren för frågor.
För att ansöka om ATA-carnet fyller ni i ansökan via ett dokument, ansökan finner ni här ATA-Carnet-mall_webb19 sedan sparar ni ner den på er dator och skickar den med e-post till  info@handelskammaren.ac
För att ansökningsformuläret ska fungera som det ska måste ni svara ja på frågan om ni tillåter att makro används.
Skriv sedan ut ansökningsblanketten och skicka den underskriven med post till oss. Om ni vill ha hjälp eller har frågor kontakta oss.
Facebook