Kalendarium

Inbjudan till möte med Västerbottens Handelskammarens trafikutskott

Trafikutskottet är ett viktigt utskott i Handelskammarens verksamhet. Infrastrukturfrågor är ett av Handelskammarens fokusområden och av de viktigast enskilda frågorna för närings-livet i länet. En väl fungerade infrastruktur för både personer och gods är en grundförutsättning för stora delar av vårt näringsliv och våra medlemmar. Trafikutskottet arbetar aktivt med både långsiktiga som dagsaktuella frågeställningar. De utgör också en remissinstans för bland annat trafikverket.

Trafikutskottet har under hösten tittat på ett antal huvudområden för aktiviteter och påverkansarbete som vi nu vill stämma av med våra medlemmar.

Vi vill därför bjuda in er till ett antal dialogmöten i Maj.

Tid: Lycksele 2018–05–16 kl. 10.00 – 12.00.
Plats: Lycksele, lokal meddelas senare

Tid: Umeå 2018–05–17 kl. 10.00 – 12.00.
Plats: Umeå, lokal meddelas senare

Tid: Skellefteå 2018–05–18 kl. 10.00 – 12.00.
Plats: Skellefteå, lokal meddelas senare

 

Västerbottens Handelskammare presenterar sin och sitt Trafikutskotts förslag till framtida verksamhet och aktiviteter.

Syftet med mötet är att vi vill få era synpunkter och stämma av att vi sysslar med rätta och efterfrågade aktiviteter.

Anmälan skickar du till nina.svanstrom@handelskammaren.ac
Skriv till vilket möte du kommer, du kan ju vara på annan ort än hemorten.

 

Kan du inte komma men har synpunkter kan du skicka dessa till VD Anders Hjalmarsson, (anders.hjalmarsson@handelskammaren.ac) eller Trafikutskottets ordförande Lars Köhler, (lars.kohler@consultor.se)

Hjärtligt välkommen.

Anders Hjalmarsson                       Lars Köhler
VD Handelskammaren                  Ordförande Trafikutskottet

 

Inbjudan Trafikutskottet 2018-05-16

Facebook

Inbjudan till utbildning i offentlig upphandling – Skriv ett vinnande anbud enligt LOU

Offentliga myndigheter köper varor och tjänster för mångmiljonbelopp varje år. För att ge er ökade kunskap och möjlighet att lämna anbud på offentliga upphandlingar, bjuder vi in er till en information, utbildning. 

Tjänster och varor för stora och mindre summor pengar. Hur gör man för att delta, och vinna en upphandling som utförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU)?

Det landar en anbudsförfrågan i din postlåda, hur hittar man upphandlingar? Vad ska man tänka på vid anbudsgivning? Det är frågor som kommer att beröras under dagen. Dessutom hur man som företagare kan ta del av ”kakan” när det gäller offentliga avtal, samt vikten av en bra dialog med den offentliga aktören.

Arbetet med anbudet går enligt planerna, men efter hand kommer oron och tvivlen smygande. Har jag förstått anbudsförfrågan? Svarar jag på rätt saker som verkligen har betydelse i utvärderingen? Uppfyller mitt anbud alla skall-krav? Får man ställa frågor till den upphandlande enheten? Ska jag skriva mycket eller lite text? Hur ser jag till att eliminera formella fel som riskerar att diskvalificera mig från hela anbudet? Vad gör jag om vi förlorar?

Föreläsare: 
Lorentz Karlsson Loka Konsult AB. Lorentz har 36 års erfarenhet som upphandlare och upphandlingschef på Umeå kommun och Umeå universitet. 2009 bildade han Västerbottens Upphandlingsråd tillsammans med Handelskammaren.

Utbildningen är kostnadsfri och är öppen för alla företagare, både medlemmar och icke medlemmar.

Tid: Torsdag 26 april kl. 13.00 – 16.00, inkl. fika.
Plats:Hotell Aurum, Skellefteå
Anmälan: klicka här och fyll i anmälningsformuläret.

Frågor/funderingar kontakta Lars Lundström, lars@succedo.se

Arrangeras i samarbete med:

                

Facebook

Frukostmöte om integration

Hur arbetar vi med integration?

Vi träffar företag som arbetar med integration på olika sätt. Vi har fokus på hur du som företagare kan försäkra dig om att kompetensförsäkra ditt företag för framtiden.

 Bland talarna:
Andreas Ögren, Arbetsförmedlingen
Jens Mårtensson, Krux
Martin Eliasson Astar

Onsdag: 25 april 2018
Klockan: 07.30 – 09.30
Plats: Stadshotellet Skellefteå,
Anmälan:
Gör du här, senast den 23 april

Vid förhinder – meddela detta snarast möjligt!

Kostnad 50:-/person
Betalas i receptionen

Frågor – Kontakta:

Företagarna Skellefteå
Lars Lundström, lars@succedo.se

Företagarna Burträsk-Lövånger
Pär Johansson, pj@tervento.se

Skellefteåföretagarna
Anders Ahlström, anders@designbully.se

Västerbottens Handelskammare
Nina Svanström, nina.svanstrom@handelskammaren.ac

Arrangeras i samarbete med:

   

Facebook

Välkommen på After Work tillsammans med A-zeta Consulting och Västerbottens Handelskammare!

Vi vill bjuda in dig till en rolig kväll där vi bjuder på plockmat, dryck, mingel och trevligt umgänge. Förhoppningsvis kommer du också att knyta nya kontakter!
Du kan gå och komma som du vill under kvällen men nedan finns några tidpunkter som du inte får missa!

Torsdag, 12 april 2018 klockan 16:30
Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75

Program:

16.30 – 17.00 Mingel
17.00 – 17.30 Presentation: Vem är A-zeta Consulting och vad gör vi?
17.30 Mingel

Det finns ett begränsat antal platser, kom ihåg att anmäla dig här nedan, senast 10. april

Detta är ett samarbete mellan Västerbottens Handelskammare och A-zeta Consulting. 

              

 

Facebook

E- handel på Export

Har du en webshop där du idag säljer eller har ambitionen att börja sälja mot kunder på andra marknader? Vill du bli en långsiktig framgångsrik och konkurrenskraftig global e-handelsaktör så är det bra att ha koll på marknadernas villkor och beteende-mönster.
Under denna kurs presenterar vi olika områden som du som e-handelsexportör bör känna till för att öka förutsättningarna för en så framgångsrik internationell satsning som möjligt.

Vi tar bland annat upp:
– E-handeln ur ett exporttekniskt perspektiv; vikten av att förbereda sin internationella expansion online.
– Go global – act local: Att förstå och välja rätt e-handelsmarknad samt anpassa sitt erbjudande lokalt mot varje marknad är ofta avgörande för att lyckas
– Legala aspekter vid internationell onlineförsäljning.
– Köpvillkor och konsumentskydd vid e-handel. Nya lagar och regler inom EU som berör e-handeln.
– Den praktiska hanteringen och proceduren kring tullar, moms och dokument vid export

Övningar genom praktiska exempel

Datum: 22 mars 2018
Tid: 9.00 – 15.00
Lokal: P5 Väven Umeå, Storgatan 46 A
Pris: 350 kr + moms för icke medlemmar
250 kr + moms för medlemmar
Obs! Medtag egen laptop

Anmälan:
gunilla.lindner@handelskammaren.ac

Meddela om du har några allergier!

Inbjudan E-handel på Export

Facebook