Om Internationalisering

Internationalisering –  ett av våra fokusområden. Vi arbetar för ökad export från Västerbotten. Det gör vi genom att genomföra kompetenshöjande åtgärder, stämpling av handelsdokument och information.

Vi genomför seminariedagar, håller utbildning och liknande. Vi arbetar för att förmedla befintlig exportkunskap till företag, på egen hand eller i samarbete med andra aktörer. Vi jobbar också hårt med att följa med i trender, inspirera och skapa framtidstro för export. Vi vill också öka utbytet med utländska handelskamrar.

 

Facebook

Event/seminarier

Varje år anordnar vi flera seminarier och deltar i olika event med sikte på internationalisering. Vi arrangerar till exempel Stora Industridagen som har olika tema varje år och ibland är temat mer riktat mot internationalisering. Vi har också Stora Exportdagen som vi alternerar mellan Skellefteå och Umeå.

När det kommer många nya regler och lagkrav ordnar vi även seminarier kring detta. Det kan vara en tulldag, eller en dag om nya krav på handelsdokument. Följ vårt kalendarium för att se vilka seminarier som för tillfället är aktuella. Har du något du själv skulle vilja ha mer information av, tveka inte att höra av dig till oss kanske vi kan arrangera en dag som passar dig.

 

Aktuella event/seminarium:
– Läs mer här

Facebook

Nätverk

Vi driver ett flertal nätverk inom olika områden till exempel export och ledarskap. Våra nätverk skapar vi utifrån våra medlemmars behov. Här kan du se några av våra pågående och kommande nätverk. För tillfället bedriver vi ett nätverk kring handelsdokument i Skellefteå. Vi är på väg att starta ett export/marknadsnätverk också det i Skellefteå. I Umeå har vi ett ledarskapsnätverk och ett Checkpoint Young-nätverk som vi driver. Klicka på “läs mer”-taggen om du vill veta mer om våra nätverk.

läs mer…

Facebook

Projekt

Ibland bedriver vi specifika projekt där vi satsar på något av våra fokusområden. För internationalisering driver vi för närvarande projektet Gå Globalt. Om du vill veta mer om något av våra projekt klicka på läs mer så får du se vilka projekt vi driver för närvarande.

läs mer…

Facebook