Japansk produktionsfilosofi – en resa för bättre affärer med Japan

Den 24 augusti reser vi till Japan tillsammans med Komatsu Forest och Umeå kommun. Som ett av världens största bolag inom industribranschen erbjuder Komatsu Forest en unik inblick i sin verksamhet. Det här är en möjlighet att fördjupa er i japansk produktionsfilosofi, knyta kontakter och framför allt, skapa nya affärsmöjligheter.

Se program för mer information!

Varmt välkomna med er anmälan senast 24 maj kl 12.00

Resan sker till självkostnadspris. Medföljande företag har möjlighet att boka in egna besök utöver planerat program.

 

Frågor besvaras av:

Cathrin Alenskär, Umeå kommun
070 – 370 55 73

Siv Forssén, Västerbottens Handelskammare
070 – 670 07 11

Anmälan och bokning av resa via denna länk till XLNT Travel AB

Facebook

Internationella utskottet

Internationalisering och export är ett av Västerbottens Handelskammares fokusområden och ett väsentligt inslag i regionens näringsliv med stor betydelse för våra nuvarande och framtida medlemmar.

Tillsammans med lokala och regionala aktörer och i dialog med andra internationella handelskamrar har vi sett ett behov av ett utökat samarbete inom internationella relationer i regionen. För att stödja och stärka vårt arbete inom internationalisering och export inrättas nu ett internationellt utskott.

Syftet och ändamålet med utskottet är att fördjupa samarbeten med internationella handelskamrar och andra organisationer för att underlätta framtida kontakter och relationsskapande aktiviteter avseende internationella affärer för näringslivet i vår region.

Vi ser också att både offentliga och andra aktörer i regionen efterfrågar samordning av internationella kontakter och relationer och där Handelskammaren bedöms kunna vara en sammanhållande och samordnande part för åtminstone delar av dessa behov.

Målgruppen är dels Handelskammarens nuvarande men också framtida medlemmar. Många av våra medlemmar är redan aktiva avseende såväl export till, som import från, andra världsmarknader, men många andra har fortsatt behov av omvärldsbevakning samt att hitta relationer och affärskontakter för potentiella export-/importaffärer av såväl varor, tjänster som kompetens.

En annan målgrupp är samarbetspartners, offentliga och andra aktörer i regionen som efterfrågar samordning av internationella kontakter och relationer.

Vi kommer under våren utse ordförande och övriga ledamöter till detta utskott.

Samarbete med Hong Kong Chamber of Commerce i Sverige

I samband med inrättandet av internationella utskottet har vi också inlett ett samarbete med bl a Hong Kong Chamber of Commerce i Sverige som startat upp sin norra avdelning med utgångspunkt i Västerbotten.

Se mer information på https://www.hongkong.se/

Facebook

Om Internationalisering

Internationalisering –  ett av våra fokusområden. Vi arbetar för ökad export från Västerbotten. Det gör vi genom att genomföra kompetenshöjande åtgärder, stämpling av handelsdokument och information.

Vi genomför seminariedagar, håller utbildning och liknande. Vi arbetar för att förmedla befintlig exportkunskap till företag, på egen hand eller i samarbete med andra aktörer. Vi jobbar också hårt med att följa med i trender, inspirera och skapa framtidstro för export. Vi vill också öka utbytet med utländska handelskamrar.

 

Facebook

Event/seminarier

Varje år anordnar vi flera seminarier och deltar i olika event med sikte på internationalisering. Vi arrangerar till exempel Stora Industridagen som har olika tema varje år och ibland är temat mer riktat mot internationalisering. Vi har också Stora Exportdagen som vi alternerar mellan Skellefteå och Umeå.

När det kommer många nya regler och lagkrav ordnar vi även seminarier kring detta. Det kan vara en tulldag, eller en dag om nya krav på handelsdokument. Följ vårt kalendarium för att se vilka seminarier som för tillfället är aktuella. Har du något du själv skulle vilja ha mer information av, tveka inte att höra av dig till oss kanske vi kan arrangera en dag som passar dig.

 

Aktuella event/seminarium:
– Läs mer här

Facebook

Nätverk

Vi driver ett flertal nätverk inom olika områden till exempel export och ledarskap. Våra nätverk skapar vi utifrån våra medlemmars behov. Här kan du se några av våra pågående och kommande nätverk. För tillfället bedriver vi ett nätverk kring handelsdokument i Skellefteå. Vi är på väg att starta ett export/marknadsnätverk också det i Skellefteå. I Umeå har vi ett ledarskapsnätverk och ett Checkpoint Young-nätverk som vi driver. Klicka på “läs mer”-taggen om du vill veta mer om våra nätverk.

läs mer…

Facebook