Tack för Exportdagen 2019!


Tankeväckande föreläsningar och intressanta möten stod på schemat igår när Exportdagen 2019 gick av stapeln. På scenen återfanns representanter från både vårt regionala näringsliv, personer från business Sweden, Nordic Innovation House Hong Kong med flera. Vi på Västerbottens Handelskammare vill rikta ett stort tack till alla som deltog under dagen.

Exportdagen arrangeras i samarbete med regional exportsamverkan


 

Facebook

Säkra din plats till Exportdagen 27/11!

Säkra din plats till evenemanget Exportdagen på P5 i Väven, Umeå. Dagen består av en rad intressanta föreläsare och inspiration till hur ditt företag kan nå sin fulla internationella potential. Mer information hittar du här eller klicka här för att anmäla dig . Varmt välkommen!

Facebook

Inbjudan till Exportdagen i Umeå!

Västerbottens Handelskammare i samarbete med Regional Exportsamverkan önskar dig varmt välkommen till Exportdagen i Umeå. Denna gång tittar vi lite närmare på marknaderna Kina och Hongkong. Kom och ta del av intressanta föreläsningar, träffa andra företagare och få inspiration till hur ditt företag kan nå sin fulla internationella potential.

Klicka här för att anmäla dig!

 

 

Facebook

Japansk produktionsfilosofi – en resa för bättre affärer med Japan

Den 24 augusti reser vi till Japan tillsammans med Komatsu Forest och Umeå kommun. Som ett av världens största bolag inom industribranschen erbjuder Komatsu Forest en unik inblick i sin verksamhet. Det här är en möjlighet att fördjupa er i japansk produktionsfilosofi, knyta kontakter och framför allt, skapa nya affärsmöjligheter.

Se program för mer information!

Varmt välkomna med er anmälan senast 24 maj kl 12.00

Resan sker till självkostnadspris. Medföljande företag har möjlighet att boka in egna besök utöver planerat program.

 

Frågor besvaras av:

Cathrin Alenskär, Umeå kommun
070 – 370 55 73

Siv Forssén, Västerbottens Handelskammare
070 – 670 07 11

Anmälan och bokning av resa via denna länk till XLNT Travel AB

Facebook

Internationella utskottet

Internationalisering och export är ett av Västerbottens Handelskammares fokusområden och ett väsentligt inslag i regionens näringsliv med stor betydelse för våra nuvarande och framtida medlemmar.

Tillsammans med lokala och regionala aktörer och i dialog med andra internationella handelskamrar har vi sett ett behov av ett utökat samarbete inom internationella relationer i regionen. För att stödja och stärka vårt arbete inom internationalisering och export inrättas nu ett internationellt utskott.

Syftet och ändamålet med utskottet är att fördjupa samarbeten med internationella handelskamrar och andra organisationer för att underlätta framtida kontakter och relationsskapande aktiviteter avseende internationella affärer för näringslivet i vår region.

Vi ser också att både offentliga och andra aktörer i regionen efterfrågar samordning av internationella kontakter och relationer och där Handelskammaren bedöms kunna vara en sammanhållande och samordnande part för åtminstone delar av dessa behov.

Målgruppen är dels Handelskammarens nuvarande men också framtida medlemmar. Många av våra medlemmar är redan aktiva avseende såväl export till, som import från, andra världsmarknader, men många andra har fortsatt behov av omvärldsbevakning samt att hitta relationer och affärskontakter för potentiella export-/importaffärer av såväl varor, tjänster som kompetens.

En annan målgrupp är samarbetspartners, offentliga och andra aktörer i regionen som efterfrågar samordning av internationella kontakter och relationer.

Vi kommer under våren utse ordförande och övriga ledamöter till detta utskott.

Samarbete med Hong Kong Chamber of Commerce i Sverige

I samband med inrättandet av internationella utskottet har vi också inlett ett samarbete med bl a Hong Kong Chamber of Commerce i Sverige som startat upp sin norra avdelning med utgångspunkt i Västerbotten.

Se mer information på https://www.hongkong.se/

Facebook