A.TR.- Certifikat

Med Turkiet finns ett tullunionsavtal som omfattar alla varor utom kol-, stål- och jordbruksprodukter. Avtalet innebär att varor som är tillverkade i EU eller införtullade här kan importeras tullfritt till Turkiet. När du skickar varor till Turkiet som omfattas av tullunionsavtalet vill mottagaren därför ha ett A.TR.-certifikat. Detta certifikat är ett bevis på att varorna har så kallad gemenskapsstatus och därför behöver mottagaren inte betala några tullavgifter.

I Sverige är det Tullverket som utfärdar A.TR.-certifikaten. Adress och övriga kontaktuppgifter finns på Tullverkets hemsida. Företag kan även ansöka om att få stämpla sina ATR-certifikat själva.

Facebook

Digital ansökan via EssCert

 

Elektronisk certifiering är idag det smidigaste sättet att hantera exportdokument. Ansökan sker online och kunden kan sedan välja mellan att få en elektronisk certifiering och själva skriva ut dokumenten på egen skrivare eller låta Västerbottens Handelskammare skriva ut dem för manuell signering. Önskar ni att få fakturor eller andra dokument viserade laddar ni även upp dem via essCert.

Så här ansluter du dig till essCert:
1. Ladda ner och fyll i detta formulär
2. Skicka formuläret till register@esscert.com
3. Den primära kontaktpersonen får ett välkomstmail med inloggningsuppgifter.
4. Nu kan du ansöka om handelsdokument online via essCert!

En annan fördel med elektronisk certifiering är att det är bra för miljön eftersom det minskar ledtiderna och reducerar transporterna till Västerbottens Handelskammare och Handelskammarens kontor.

Observera att essCert fungerar allra bäst med Google Chrome eller Firefox som webbläsare.

För teknisk support i systemet, vänligen maila support@esscert.com

Instruktioner för hur man ansöker i essCert

Vanliga frågor och svar om EssCert

Manuell ansökan

Beställ blanketter för ursprungscertifikat
Fyll i mallen för ansökan
Skriv ut mallen som du fyllt i på de beställda blanketterna (både originalet och ansökan)
Posta originalet, ansökan, ett styrkande underlag och svarskuvert till:

Västerbottens Handelskammare
Umestans Företagspark, Hus 3
903 47 Umeå

Ta annars kontakt med Siv Forssén


Så här fyller du i ett ursprungscertifikat

Exempel på ifyllt certifikat

Vanliga frågor och svar

Mall för ansökan om Ursprungscertifikat

Facebook

Länkar

Skeppningshandboken
I Skeppningshandboken på internet finner du dels uppgifter om allmänna exportregler som är fritt tillgängliga för alla, dels specifik landinformation om bestämmelser för export till ca 180 länder som är öppen för prenumeranter. Man kan prova på gratis i 30 dagar.

Importhandboken
Importhandboken vänder sig till dig som planerar att starta upp en importverksamhet, vill utveckla din import eller har allmänna frågor om import.

Frihandelsguiden
Denna guide handlar om de villkor som gäller för att en vara skall få de förmåner i handeln med nedanstående länder i enlighet med avtal mellan EU och dessa länder:
Albanien, Algeriet, Bosnien Hercegovina, Chile, Egypten, Färöarna, Island, Israel, Jordanien, Kroatien, Libanon, Liechtenstein, Makedonien, Marocko, Mexiko, Norge, Schweiz, Sydafrika, Tunisien, Turkiet och Västbanken/Gaza.

Även villkoren för frihandeln med Ceuta och Melilla framgår av guiden.

Tullverket
På Tullverkets hemsida kan du få reda på det mesta kring import och export.

Notarius publicus
Länsstyrelsen utser så kallade notarius publicus, enskilda personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Handelskammarens opartiska besiktnings-/värderingsmän
Behöver du få ditt bolag värderat? Eller söker du efter någon som kan ge en opartisk värdering av din bil? Då kan du vända dig till Handelskammarens besiktnings- och värderingsmän. Handelskammaren tar dock inget ansvar för utlåtanden som besiktnings-/värderingsmännen lämnar. Det är besiktnings-/värderingsmännen som ansvarar för innehållet gentemot uppdragsgivare och andra parter. Besiktnings-/värderingsmännen är inte anställda av handelskamrarna. För mer information, vänligen kontakta Mellansvenska Handelskammaren på 026-66 20 80.

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) erbjuder tjänster inom kommersiell tvistlösning på nationell och global nivå. SCC erbjuder skiljeförfarande och medling till svenska och internationella företag som vill lösa sina tvister på annat sätt än genom ett domstolsförfarande. Anledningarna till varför avtalsparter väljer en annan tvistlösningsmetod än domstolsförfarandet kan vara många och olika från fall till fall.

 

Facebook