CSign – elektronisk signering av ansökan om handelsdokument

Västerbottens Handelskammare använder sedan länge C-Sign. Det är ett digitalt och webbaserat ansöknings- och signeringsförfarande för Certificate of Origin, EUR-1 certifikat samt övriga handelsdokument. Det innebär att själva ansökningsprocessen och signeringen av ansökan är digital, resten sköter vi här på Västerbottens Handelskammare. Vi utfärdar efter ansökan/signeringen fortfarande ett fysiskt dokument som hanteras som tidigare. Använder man sig av C-Sign, behöver ingen pappersansökan signeras innan Handelskammaren kan utfärda dokumenten. Med e-legitimation går det snabbt och enkelt att signera sin ansökan om handelsdokument via C-Sign.

Att ansöka om handelsdokument digitalt via tjänsten C-Sign (www.csign.se) är ett kostnadsfritt och säkert tillvägagångssätt. Kommerskollegium, myndighet som överser handelsdokument, har beslutat att CSign-förfarandet är säkert och förenligt med gällande svensk lagstiftning om elektroniska signaturer.

Viktigt att komma ihåg: Välj signerande part Västerbottens Handelskammare.

Så här kommer du igång med C-Sign

1. Skaffa en e-legitimation
Om du inte redan har en e-legitimation kan du enkelt få en via ditt företag eller din egen internetbank (exempelvis Mobilt Bank ID, Bank ID, Steria).

2. Registrera konto på C-Sign
www.csign.se klickar du på ”registrera konto”.
I nästa steg välj ”baskonto”, ett kostnadsfritt alternativ.

3. Skicka in fullmakt till C-Sign
Om du inte är firmatecknare behöver du fylla i en fullmakt som skrivs under av firmatecknaren eller bemyndigat ombud. Förslag på fullmaktsmall finns på www.csign.se klicka på ”Support” uppe i högra hörnet och välj ”Dokument”
Alternativt: http://www.csign.se/wp-content/uploads/2012/08/ChamberSign-Fullmakt.pdf

Fyll i uppgifter om fullmaktsinnehavare och bolag
Under ”Begränsningar, fullmakten gäller endast” klicka i ”Övriga begränsningar” och skriv förslagsvis ”Hantera Ansökan om Handelsdokument till Handelskammaren”
Fyll i giltighetstid, ort och datum
Skriv ut den ifyllda mallen, be firmatecknaren skriva under fullmakten
Faxa Fullmakten till C-Sign på +46 08-551 105 01 alternativt posta fullmakten till C-Sign på följande adress: ChamberSign Sverige AB, Sveavägen 49, 113 59 Stockholm

4. Skicka ansökningar om utfärdande av handelsdokument till Handelskammaren

När du loggat in på ditt konto på www.csign.se är det inte svårare att ansöka än att skicka ett vanligt mail med bifogade filer.

 • Logga in på www.csign.se
 • Klicka på ”Skapa ny dokumentsignering”
 • Sätt en lämplig rubrik i fältet ”Titel”
 • Skriv vad du önskar ha utfärdat i fältet ”Beskrivning”. Om det är Certificate of Origin ange om du önskar endast kopia. Om inget annat anges, utfärdar vi både original och kopia.
 • Bifoga dokument – lägg till de underlag/dokument som du vill ha utfärdade – ifyllda Word-mallar
 • Bifoga kopia på faktura
 • Klicka på ”Lägg till part”
 • I rutan ”Namn” fyller du i ”Västerbottens Handelskammare” och trycker på Enter då kommer mottagare ”Västerbottens Handelskammare” upp.
 • Klicka på ”lägg till part” och stäng rutan.
 • Dubbelkolla att du fyllt i dina önskemål samt bifogat filer – underlag till dokument du önskar ha utfärdat, kopia på faktura och valt ”Västerbottens Handelskammare” som signerande part.
 • Klicka på ”Signera och skicka”
Facebook

Länkar

Skeppningshandboken
I Skeppningshandboken på internet finner du dels uppgifter om allmänna exportregler som är fritt tillgängliga för alla, dels specifik landinformation om bestämmelser för export till ca 180 länder som är öppen för prenumeranter. Man kan prova på gratis i 30 dagar.

Importhandboken
Importhandboken vänder sig till dig som planerar att starta upp en importverksamhet, vill utveckla din import eller har allmänna frågor om import.

Frihandelsguiden
Denna guide handlar om de villkor som gäller för att en vara skall få de förmåner i handeln med nedanstående länder i enlighet med avtal mellan EU och dessa länder:
Albanien, Algeriet, Bosnien Hercegovina, Chile, Egypten, Färöarna, Island, Israel, Jordanien, Kroatien, Libanon, Liechtenstein, Makedonien, Marocko, Mexiko, Norge, Schweiz, Sydafrika, Tunisien, Turkiet och Västbanken/Gaza.

Även villkoren för frihandeln med Ceuta och Melilla framgår av guiden.

Tullverket
På Tullverkets hemsida kan du få reda på det mesta kring import och export.

Notarius publicus
Länsstyrelsen utser så kallade notarius publicus, enskilda personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Handelskammarens opartiska besiktnings-/värderingsmän
Behöver du få ditt bolag värderat? Eller söker du efter någon som kan ge en opartisk värdering av din bil? Då kan du vända dig till Handelskammarens besiktnings- och värderingsmän. Handelskammaren tar dock inget ansvar för utlåtanden som besiktnings-/värderingsmännen lämnar. Det är besiktnings-/värderingsmännen som ansvarar för innehållet gentemot uppdragsgivare och andra parter. Besiktnings-/värderingsmännen är inte anställda av handelskamrarna. För mer information, vänligen kontakta Mellansvenska Handelskammaren på 026-66 20 80.

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) erbjuder tjänster inom kommersiell tvistlösning på nationell och global nivå. SCC erbjuder skiljeförfarande och medling till svenska och internationella företag som vill lösa sina tvister på annat sätt än genom ett domstolsförfarande. Anledningarna till varför avtalsparter väljer en annan tvistlösningsmetod än domstolsförfarandet kan vara många och olika från fall till fall.

 

Facebook