Corona

Samlad information om åtgärder med anledning av corona

 

LOKALT


Företagshjälpen i Skellefteå

I Skellefteå startas företagshjälpen som syftar till att svara på frågor från näringslivet. Det kan röra allt från permitteringsregler och skattefrågor till hur nya kreativa idéer och affärsmodeller kan växa fram. Läs mer här.

Företagsakuten i Umeå

I Umeå har man startat Företagsakuten. Initiativet finns till för de företag som söker rådgivning om hur man kan minska de ekonomiska konsekvenserna av det nya coronaviruset. Läs mer här.

 

NATIONELLT


Utökade låne- och garantimöjligheter till företag i Sverige

 • Exportkreditnämndens (EKN) kreditgarantier utökas till 500 miljarder.
 • Svensk Exportkredits (SEK) låneram ökas från 125 till 200 miljarder kronor och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag.
 • Almi företagspartner får 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet.
  → Information hämtad från regeringen

Karensavdraget slopas

 • Karensavdraget slopas tillfälligt (11 mars till och med 31 maj 2020). Staten går istället in och betalar ut ersättning för första dagen i sjukfallet med syftet att personal med symptom ska stanna hemma för att minska smittspridning.
  → Information hämtad från regeringen

Sjuklönekostnader

 • Ett förslag om att staten tillfälligt tar hela kostnaden för sjuklönerna har lagts fram, detta avser perioden mellan 1 april och 31 maj.
  → Information hämtad från regeringen.
  → Läs mer om vad som gäller för dig som är egenföretagare här.

Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder för att säkerställa kreditförsörjningen

 • För att undvika att brist på krediter orsakar en utdragen nedgång i ekonomin har Riksbankens direktion fattat beslut om att erbjuda lån till bankerna för att säkra kreditförsörjningen till företag. Riksbanken erbjuder bankerna upp till 500 miljarder svenska kronor mot säkerhet för vidareutlåning till icke-finansiella företag verksamma i Sverige. Riksbanken står beredd att vidta ytterligare åtgärder och tillföra den likviditet som behövs.
  → Information hämtad från riksbanken.

Förslag till anstånd med skattebetalning på grund av coronaviruset

 • Regeringen har presenterat i ett nytt budgetförslag att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Målet är att snabbt och i en betydande omfattning stärka företagens likviditet – i hela företagssektorn. I väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd kan företag och privatpersoner som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset söka anstånd av skatt hos Skatteverket med betalningen.
  → Information hämtad från regeringen och skatteverket.

Ett nytt system för korttidspermittering införs

 • Korttidsarbete är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fack om att anställda under en begränsad tid ska gå ner i arbetstid och lön med anledning av en ekonomisk kris. Regeringen annonserade i sitt åtgärdspaket med anledning av coronavirusets konsekvenser om att införa korttidsarbete med statligt stöd (ofta kallat korttidspermittering). Arbetsgivare kan i och med detta, efter godkännande från Tillväxtverket få stöd från staten att införa korttidsarbete under perioden 16 mars-31 december 2020.
  → Information hämtad från tillväxtverket.

 

Mer information: