...

Mission och vision

Mission: Vad är Handelskammarens uppdrag? Vi ska vara en samlad kraft för internationell tillväxt på goda villkor och bidra till en bättre uthållig tillväxt för företag i Västerbotten! Vision: Vad vill Handelskammaren uppnå? Handelskammaren ska vara den självklara...

Bli medlem

Bli medlem i Västerbottens Handelskammare Som medlem har du tillgång till världens största och äldsta affärsnätverk med nära 50 miljoner medlemsföretag och 13 000 handelskamrar runt om i världen. Västerbottens Handelskammare har en stark regional förankring med våra...

Vi som jobbar här

Västerbotten Telefon: +46 (0)10- 130 82 52 Epost:    info@handelskammaren.ac Anders Hjalmarsson VD Epost: anders.hjalmarsson@handelskammaren.ac Telefon: 010-130 82 55Mobil: +46 70 556 39 05 Umeå Västerbottens HandelskammareBesöksadress: Umestan Företagspark, Hus...

Vår Styrelse

En styrelse på 18 personer utgör den egentliga Handelskammaren. Styrelsen fastställer strategin för Västerbottens Handelskammare och avgör verksamhetens inriktning. Läs mer och bekanta dig med ledamöter i Västerbottens Handelskammares  styrelser och utskott 2018...

Vår historia

Handelskammarens historia börjar 1599 i Marseille. Då bildades en organisation som skulle skydda den franska handeln från pirater i Medelhavet. 100 år senare var Handelskammaren väletablerad i stora delar av Europa. I mitten av 1800-talet påbörjade man i Sverige en...