Mission och vision

Mission: Vad är Handelskammarens uppdrag? Vi ska vara en samlad kraft för internationell tillväxt på goda villkor och bidra till en bättre uthållig tillväxt för företag i Västerbotten! Vision: Vad vill Handelskammaren uppnå? Handelskammaren ska vara den självklara...

Bli medlem

Bli medlem i Västerbottens Handelskammare Som medlem har du tillgång till världens största och äldsta affärsnätverk med nära 50 miljoner medlemsföretag och 13 000 handelskamrar runt om i världen. Västerbottens Handelskammare har en stark regional förankring med våra...

Vi som jobbar här

 Västerbotten Telefon: + 46 (0)10-199 36 30Epost:    info@handelskammaren.ac Anders Hjalmarsson VD Epost: anders.hjalmarsson@handelskammaren.ac Telefon: 010-130 82 55Mobil: +46 70 556 39 05  Skellefteå Västerbottens HandelskammarePostadress: Expolaris...

Vår Styrelse

En styrelse på 17 personer utgör den egentliga Handelskammaren. Styrelsen fastställer strategin för Västerbottens Handelskammare och avgör verksamhetens inriktning. Läs mer och bekanta dig med ledamöter i Västerbottens Handelskammares  styrelser och utskott 2020...

Vår historia

Handelskammarens historia börjar 1599 i Marseille. Då bildades en organisation som skulle skydda den franska handeln från pirater i Medelhavet. 100 år senare var Handelskammaren väletablerad i stora delar av Europa. I mitten av 1800-talet påbörjade man i Sverige en...