Exportseminarium Finland – Sverige

Sverige och Finland behöver varandra för framgångsrik export Svenska bolag: Go East. Finska bolag: Go West. Varför? Svaret är enkelt: på andra sidan viken väntar en marknad med oanade möjligheter. Finland beskrivs ofta som den marknad som är mest lik den svenska....

Om Handelskammaren

Handelskammare är en näringslivsorganisation som sammansluter alla företag, oberoende av bransch. Handelskammare har funnits sedan 1599, när den första bildades i Marseille. Sveriges första handelskammare bildades i Stockholm 1902. Handelskammare är regionala och...