Var med och forma dina framtida medarbetare

Gymnasial lärlingsanställning, GLA, är en ny modern gymnasieutbildning. Som arbetsgivare är du med och formar innehållet tillsammans med skolan och ni tar gemensamt ansvar för att utbilda nästa generations medarbetare. Eftersom den senaste tekniken och kompetensen...

Arbetsmarknadskunskap – första terminen flög förbi!

Arbetsmarknadskunskap – Vad är det? 60 min intensiva, interaktiva inspirationslektioner för elever i högstadiet (primär målgrupp), mellanstadiet och gymnasiet (sekundära målgrupper). Fördjupade inspirationsföreläsningar inom områdena Energi och Teknik samt Vård...

Om kompetens

Ett av våra viktigaste fokusområden är kompetensförsörjning. Det är nödvändigt för överlevnaden för alla våra medlemsföretag att de kan få tag på den kompetens de behöver. Därför jobbar vi med kompetensförsörjning på flera nivåer. Vi ser självklart till att hjälpa...

Utbildningar

Vi samarbetar med olika utbildningsföretag för att optimera de behov som finns hos våra medlemsföretag. Tillsammans med dessa erbjuder vi ett flertal olika utbildningar och som medlem hos Västerbottens Handelskammare har du 10% rabatt på kursavgifterna. Nedan finner...

Checkpoint Young

Checkpoint Young är ett nätverk som utvecklar nästa generations ledare och ger dem tillgång till ett brett och dynamiskt nätverk. Därmed står de – och regionen som helhet – bättre rustade för en framtid i förändring. I Västerbotten startade nätverket Checkpoint Young...

Arbetsmarknadskunskap i skolan

Ett nytt ämne i skolan Arbetsmarknadskunskap är en satsning för elever mellan 10-19 år och deras föräldrar. Den görs i samarbete mellan offentliga och privata arbetsgivare som går samman för att berätta om framtidens jobb i olika branscher. Vi vill skapa större...