Internationella utskottet

Internationalisering och export är ett av Västerbottens Handelskammares fokusområden och ett väsentligt inslag i regionens näringsliv med stor betydelse för våra nuvarande och framtida medlemmar. Tillsammans med lokala och regionala aktörer och i dialog med andra...

Om Internationalisering

Internationalisering –  ett av våra fokusområden. Vi arbetar för ökad export från Västerbotten. Det gör vi genom att genomföra kompetenshöjande åtgärder, stämpling av handelsdokument och information. Vi genomför seminariedagar, håller utbildning och liknande. Vi...

Event/seminarier

Varje år anordnar vi flera seminarier och deltar i olika event med sikte på internationalisering. Vi arrangerar till exempel Stora Industridagen som har olika tema varje år och ibland är temat mer riktat mot internationalisering. Vi har också Stora Exportdagen som vi...

Nätverk

Vi driver ett flertal nätverk inom olika områden till exempel export och ledarskap. Våra nätverk skapar vi utifrån våra medlemmars behov. Här kan du se några av våra pågående och kommande nätverk. För tillfället bedriver vi ett nätverk kring handelsdokument i...

Projekt

Ibland bedriver vi specifika projekt där vi satsar på något av våra fokusområden. För internationalisering driver vi för närvarande projektet Gå Globalt. Om du vill veta mer om något av våra projekt klicka på läs mer så får du se vilka projekt vi driver för...