Om Infrastruktur

Vi är en fristående och politiskt obunden organisation som på uppdrag av våra medlemsföretag arbetar för ett starkare näringsliv i Västerbotten. Handelskammaren har tre fokusområden som är internationalisering, kompetensförsörjning och infrastruktur. Vi ska driva...

Trafikutskottet

Trafikutskottet är ett viktigt utskott i Handelskammarens verksamhet. Infrastrukturfrågor är en av de viktigast enskilda frågorna för näringslivet i länet. En väl fungerade infrastruktur för både personer och gods är en grundförutsättning för våra frågor....

Flygråd

Bra infrastruktur är viktigt för näringslivet i Västerbotten. I brist på bra andra kommunikationer blir flygförbindelserna extra viktiga. Västerbottens Handelskammare driver flygråd i Skellefteå, Umeå, Vilhelmina, Hemavan/Tärnaby och Lycksele. Flygråden ska driva på...

Norrbotniabanan

NORRBOTNIABANAN EN BANA – MED TRE TILLVÄXTSKAPANDE SPÅR Norrbotniabanan är en planerad järnväg mellan Umeå och Luleå med förlängning norrut till Haparanda. Sträckan kan ses som en nordlig förlängning av den befintliga Botniabanan. Norrbotniabanan utgör en central del...