Viktig information rörande handelsdokument!

VIKTIG INFORMATION! *Om ni skickar Handelsdokument via post, mejl eller EssCert för manuell certifiering handläggs dessa snarast möjligt inom tre (3) arbetsdagar. OBS! Ange tydligt om ni önskar original/kopia/faktura eller övriga dokument stämplade/signerade för att...

Logga in

Online Document Certification Username Password Forgot login...

Export- och Importintyg

Vi på Västerbottens Handelskammare är auktoriserade att utfärda en del intyg för internationell handel. Fördelen med att anlita oss är att vi följer med i den ständigt pågående förändring som sker när det gäller krav på handelsdokument. Som medlem får du dessutom...

Ursprungscertifikat ( Certificate of Origin )

Vid export till många länder utanför EU fordras ett i exportlandet utfärdat bevis om varors ursprung, ett så kallat Certificate of Origin. Det man bör komma ihåg är att till skillnad från EUR 1-certifikatet ger inte ett Certificate of origin kunden rätt till lägre...

EUR.1

När man exporterar varor från EU till vissa länder utanför EU kan varan vid importen till dessa länder bli helt eller delvis befriad från importtull. Villkoret är att varan är en s.k. ursprungsvara, vilket vid importtillfället kan bevisas med varucertifikat EUR.1. Ett...

ATA-carnet för tillfälligt gränsöverskridande

ATA-carnet är en internationell tullhandling som gäller i ett 50-tal länder för att tillfälligt föra vissa varor över gränserna utan att tull och andra införselavgifter behöver deponeras. ATA-carnet behövs inte för resa till andra länder inom EU. ATA-carneten kan...