Save Our SMEs

ICC, International Chamber of Commerce uppmärksammar  mikro-,små och medelstora företags utsatthet under rådande pandemi. Med anledning av detta publicerar de en ny kampanjsida, där du kan hitta resurser och åtgärder i ämnet. Här hittar du SOS: Save Our SMEs. Nedan...

Pandemin slår fortsatt hårt mot regionens företag

En uppföljande enkät från Västerbottens Handelskammare, Företagarna och Region Västerbotten visar att länets företag fortsatt drabbas negativt av Coronapandemin. Regeringens stödpaket har hittills inte gett effekt för de små företag som enligt enkäten drabbas hårdast...

Nya tullregler med anledning av Corona

Tullverket har uppdaterat sin sida med anledning av de regelförändringar som genomförs på grund av corona. Bland annat hur importvaror som är avsedda för att skydda och bekämpa viruset tillfälligt blir fria från både moms och tull. Läs mer om det här.  Nuvarande...

Kompetensutveckling under Covid-19

Kompetenslaget erbjuder nu en rad digitala tjänster med rabatt för Handelskammarens medlemmar I och med rådande situation med Covid-19 ställer även Kompetenslaget om sin verksamhet med hänsyn till de nya riktlinjer som råder. Nu erbjuder de medlemmar i Västerbottens...

Viktiga synpunkter till regeringen

Tillsammans med övriga Handelskammare i norra Sverige har vi sammanställt resultatet av den gemensamma enkät vi gick ut med i förra veckan. Samtidigt kan vi nu presentera den slutgiltiga analysen från vår undersökning i Västerbotten. Resultatet visar att samtliga...

Sammanställning av enkätsvar med anledning av covid-19

Västerbottens Handelskammare, Företagarna och Region Västerbotten har tillfrågat 1 400 företag i länet hur de påverkas av covid-19. Över 500 svar har inkommit. Vi vill tacka samtliga som deltagit i enkäten, svarsunderlaget är till stor nytta för oss och berörda parter...