Vill du se inbjudan som PDF istället? Klicka här!

Till anmälan
Vilket frihandelsavtal vill ni höra mer om?
Finns det specifika produkter som ni har frågor kring?
Nu har ni chansen att få information och svar!

 

PROGRAM


 

9.00            Välkommen
9.15-9.45    Varför har vi ursprungsregler
                   – Ursprungsregler och Brexit
                   – Viktigt att tänka på 
9.50–11.00  Praktiska exempel och frågor
                   – Christopher svarar och förklarar

PRIS: Medlemmar i HK 500 kr, övriga 1 000 kr (exkl. moms).
Bekräftelse och faktura utsänds efter anmälan som är bindande. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person. Länk till mötet skickas separat.
Föreläsare: Christopher Wingård är utredare och en av två brexitsamordnare på Kommerskollegium. Han har nio års erfarenhet av att arbeta med handelspolitik vid det här laget, med ursprungsregler som främsta expertområde. Är även projektledare för kollegiets skolmaterial som riktar sig till gymnasieskolor. Är i grund och botten nationalekonom med fokus på handel och utveckling.

FRÅGOR: 
info@handelskammaren.ac
Facebook