Idag publicerades det en fin artikel om vårt digitala utskott Digitech på Digital Impact North.

Citerat ur artikeln:
Den digitala industrin och techföretagen i Västerbotten har blivit en allt viktigare och större del av regionens näringsliv. För att bolag ska få kraft att driva gemensamma utvecklingsfrågor, på bolagsnivå liksom samhällsnivå, har plattformen Digitech skapats.

Behovet har adresserats under lång tid från både företag och offentliga organisationer. Diskussioner inleddes i dåvarande branschsatsningen InfoTech Umeås styrgrupp. Efter undersökningar av branschens behov och löpande dialog med representanter från olika bolag, konkretiserades hur ett samarbete skulle kunna fungera.

Det fanns två vägar: Att grunda en egen branschförening eller starta i en redan befintlig struktur. Analysen pekade på flera fördelar med det senare alternativet. För att stärka denna del inom näringslivet har Västerbottens Handelskammare skapat utskottet Digitech för de digitala näringarna.”

Läs artikeln i sin helhet HÄR.

Kontakta Digitech via digitech@handelskammaren.ac

Facebook