Varmt välkomna till Västerbotten TradeNet!
Klicka här för att läsa inbjudan som PDF

Direkt till anmälan

Uppstarten var lyckad med brett deltagande från hela länet. Nu kör vi igång på allvar så att ni kan utbyta erfarenheter och lyssna på experter inom olika områden.

Syftet med nätverket:
· Information om kommande förändringar · Erfarenhetsutbyte · Ökad kompetens inom området internationell handel · Utökat kontaktnät

Vi träffas 4 ggr/år, kanske oftare om behov finns eller vid viktiga förändringar. Varje träff har ett tema som vi bestämt tillsammans. Vi bjuder in experter på aktuellt område ex. Kommerskollegium, Tullverket, ett företag som gjort exportsatsning eller experter på leveransvillkor, INCOTERMS®. Tanken är att ni är med och formar innehållet tillsammans med oss på Handelskammaren. Vi ser fram emot er input.

MEDLEMSKAP: Medlemsföretag i Handelskammaren kan ansöka om en eller flera platser i nätverket, dock max 3 / företag, ej personbundet. Medlemskapet i TradeNet gäller för ett år.

TRÄFFAR: 4 träffar/år hos medlemsföretag i nätverket alt. Handelskammarens lokaler (videolänk när fysiska möten ej är möjliga)

MEDLEMSAVGIFT: Avgiftsfritt / självkostnadspris per person.

KOSTNAD: Självkostnadspris 2 400 kr/år för reserverad plats i nätverket.

*Inbjudan till vald kontaktperson till träffarna samt möjlighet att påverka innehållet tillsammans med övriga medlemmar. Debiteras årsvis oavsett deltagande eller ej. Företaget bestämmer själv vem som deltar vid de olika träffarna.

Övrigt: Vid enstaka tillfällen och i mån av plats kan andra i medlemsföretag i Handelskammaren delta vid träffar, ex. om vi har speciella medverkande som kan intressera en större grupp o.dyl.

* Vid ökade kostnader pga medverkandekostnad kan priset på träffen komma att höjas. Vi strävar dock efter att endast debitera för kostnadstäckning av träffarna.

** Anmälan är bindande men platsen kan alltid överlåtas till annan i samma företag.

Priser ex.moms
*Om ni inte är medlemmar i Handelskammaren måste ni ansöka om detta först.

Facebook