ICC, International Chamber of Commerce uppmärksammar  mikro-,små och medelstora företags utsatthet under rådande pandemi. Med anledning av detta publicerar de en ny kampanjsida, där du kan hitta resurser och åtgärder i ämnet. Här hittar du SOS: Save Our SMEs.

Nedan kan du läsa mer information om arbetet, som gick ut i Sweden ICC’s senaste nyhetsbrev:

SOS: SAVE OUR SMEs
____________

Mikro-, små och medelstora företag utgör ryggraden i den globala ekonomin. De står för hälften av världens BNP, och två tredjedelar av alla jobb. Samtidigt är de oerhört utsatta för de ekonomiska effekterna av den rådande Covid-19-pandemin. Att de skyddas är en avgörande del i att motverka en global ekonomisk kollaps.

SOS: Save Our SMEs är Internationella Handelskammarens (ICC) globala kampanj med två syften: 1) att öka förståelsen hos politiker och medier för hur Covid-19 påverkar mindre företag, och 2) att utveckla praktiska verktyg och resurser som kan stötta företagen och hjälpa dem att möta krisen.

Vi har nu lanserat en kampanjsida där vi samlar våra egna policyrekommendationer och resurser samt information om olika stödprojekt som lanserats av regeringar, företag och handelskamrar världen över.

sos.iccwbo.org

Text hämtad från ICC

Facebook