essCert
* DIY – Helt digitala  dokument i essCert, som inkommit senast kl. 11.30 vardagar, handläggs samt  legaliseras/stämplas normalt samma dag.

* Full Service dokument inkl. EUR 1. – som skrivs ut och stämplas manuellt av Handelskammaren och inkommit vardagar senast kl. 11.30,  hanteras inom 24 timmar, vardagar, och skickas med post om inte annat är överenskommet.

*Om ni skickar Handelsdokument via post eller mejl för certifiering – handläggs dessa snarast möjligt inom tre (3) arbetsdagar. Ange tydligt om ni önskar original/kopia/faktura eller övriga dokument stämplade/signerade för att undvika missförstånd. Ni behöver alltid bifoga ett underlag/faktura vid ansökan av handelsdokument även om den inte skall stämplas.

* ATA-Carnet ansökningar skall alltid skickas till info@handelskammaren.ac
Handläggningstid 3-4 arbetsdagar men bedöms för varje carnet.

 

Facebook