På Handelskammaren hjälper vi dagligen er kunder med handelsdokument och frågor som rör internationella affärer. Många frågor är liknande oavsett bransch och storlek på företaget. Därför finns det mycket att vinna på att ingå i ett nätverk som kan fungera som resurs de gånger man behöver råd eller ökad kunskap.
Vi startar nu upp Västerbotten TradeNet och ni är hjärtligt välkomna att delta.
Första träffen blir digital pga rådande läge.

Syftet med nätverket:
· Information om kommande förändringar · Erfarenhetsutbyte
· Ökad kompetens inom området internationell handel · Utökat kontaktnät

Vi träffas ca 4-6 gånger per år, kanske oftare om behov finns eller vid viktiga förändringar. Varje träff har ett tema som vi bestämt tillsammans. Vi bjuder in experter på aktuellt område ex. Kommerskollegium, Tullverket, ett företag som gjort exportsatsning eller experter på leveransvillkor, INCOTERMS®. Tanken är att ni är med och formar innehållet tillsammans med oss på Handelskammaren. Vi ser fram emot er input.


Nästa träff
10 juni, 09:00-10:30

 


Frågor?

Kontakta info@handelskammaren.ac 

 

 

 

Facebook