Arbetsmarknadskunskap i skolan, AMK, kommunicerade med omkring 8300 elever, genomförde 400 inspirationslektioner i Umeåregionens högstadieskolor, samt två friskolor. Utöver det genomfördes 185 andra aktiviteter som tex inspirationslektioner för lärare och föräldrar, genussatsningar som Teknikbussen för tjejer, uppstartsmöten i nya skolområden, prognosmöten med AF m.m.

Sedan den första lektionen i Bjurholm den 3 oktober 2017 har verksamheten växt för varje år till att i slutet av projektperioden omfatta lektioner på 21 skolor i Umeå, Robertsfors, Vindeln, Vännäs, Bjurholm och Nordmaling. Sedan läsåret 2018 har vi träffat samtliga klasser i årskurs, sju, åtta och nio inom den kommunala högstadieskolan. (I samverkan med Region Västerbotten, Umeå Energi och Arbetsförmedlingen har vi genomfört målgruppsanpassade inspirationsföreläsning för gymnasieungdomar, unga vuxna inom SFI, GrundVux, samt unga arbetssökande i åldrarna 16-25 inom Umeå Kommuns insatser Hikikomori, Våga Växa och Ungdomstorget.)

Bra resultat!

Den deltidsutvärdering som presenterades den fjärde april 2019 visar att Västerbottens Handelskammares kommunikatörer når ut och når fram till eleverna med sina budskap och att även lärarna tycker att AMK bidrar till skolverksamheten genom att ge eleverna nya kunskaper och insikter om arbetsmarknaden. 2166 elever fördelat på 153 klasser i framförallt årskurs nio och åtta svarade på enkäten.

Slutsatserna i utvärderingen är bland annat att AMK lyckas väl med att ”höja kunskapen och sprida information om arbetsmarknaden för att öka möjligheterna att välja vägar som leder till arbete.” 74 procent av eleverna anser att de lärt sig mycket om arbetsmarknaden och 95% av skolpersonalen (mestadels lärare) anser att lektionen är nyttig.

Utvärderingen visar också att eleverna tycker att lektionen är lärorik, men även att den är tankeväckande och skapar frågor som tvingar eleverna att börja reflektera över sina framtida studie- och yrkesval utifrån arbetsmarknadens behov. Så här kommenterar några elever och lärare lektionerna i AMK.

Elever

”Jag tyckte ni fick med väldigt mycket information, men nu känns det som det kommer att bli svårare att bestämma vad jag ska välja”. ”Bra! Jag blev sjukt motiverad att jobba hårdare, kämpa och nå mina mål.” ”Jag gillar detta. Jag lärde mig vad jag kan bli och vill bli. Jag trodde jag visste vad jag ville bli men nu har jag ändrat mig.”

Lärare

”Första med denna klass, men tycker med andra klasser att det gett upphov till bra tankar hos eleverna och diskussioner efteråt.”

”Hos en del finns en ökad medvetenhet om vikten av attityd och dess betydelse för ev anställning.”

”Kommunikatörerna från Västerbottens handelskammare är kunniga och rappa. De fungerar bra tillsammans med högstadiegrupper!”

Deltidsutvärdering

Facebook