Tullverket har uppdaterat sin sida med anledning av de regelförändringar som genomförs på grund av corona. Bland annat hur importvaror som är avsedda för att skydda och bekämpa viruset tillfälligt blir fria från både moms och tull. Läs mer om det här. 

Nuvarande situation medför också att ett antal länder meddelat EU att de inte kan utfärda certifikat för förmånsbehandling i original i nuläget, de tvingas istället använda sig av kopior. Tullverket kommer att kontrollera certifikat i efterhand vilket medför att företagare behöver se till att få originalcertifikat efter att pandemin är över. Läs mer här.

Facebook