Tillsammans med övriga Handelskammare i norra Sverige har vi sammanställt resultatet av den gemensamma enkät vi gick ut med i förra veckan. Samtidigt kan vi nu presentera den slutgiltiga analysen från vår undersökning i Västerbotten. Resultatet visar att samtliga regioners näringsliv genomgår liknande problematik när konsekvenserna av Covid-19 drabbar länens företag. Utifrån analysen har vi tillsammans presenterat fyra fokusområden för UD och Handelsministern.

Analys för norra Sverige
Slutgiltig analys, Västerbotten

Anders Hjalmarsson, VD Västerbottens Handelskammare

– Utöver liv- och hälsoaspekterna som förstås är viktigast så är det är verkligen mycket som påverkas negativt av virusets framfart. Inte minst för näringslivet och transporterna som i många fall helt tappat underlag för verksamheten. Vi kan konstatera att besöksnäring, handel och tjänsteföretag har drabbats mycket hårt och de flesta företag har antingen direkt eller indirekt påverkats negativt, säger Anders

Enkäten, som vi informerade om förra veckan, har besvarats av totalt nästan 4000 företag i norra Sverige.  Vi har tillsammans med Handelskammaren Mittsverige, Mellansvenska Handelskammaren och Norrbottens Handelskammare skickat följande inspel till UD och Handelsministern som bidrag till det fortsatta arbetet.

 

Enkla regler och tydlig information behövs för mindre företag.
Vi kan se att de mindre bolagen hade haft svårare att ta del av regeringens åtgärder. Det är därför positivt att det har sedan dess presenterats fler åtgärder specifikt riktade mot mindre företag. Samtidigt vill vi betona att mindre företag ofta inte har samma möjligheter att ta reda på hur nya regelverk fungerar och vilka regler gäller för dem. Det är därför avgörande att reglerna är så tydliga som möjligt och att det finns tydligt information om vad behöver göras för att ta del av de olika stödåtgärderna. Här är det viktigt att vi har en bra samverkan mellan staten, regionerna, kommunerna och oss och andra näringslivsorganisationer.

Vi måste hålla igång industrin.
Vi kan se att industrin är inte lika hårt drabbat som besöksnäringen när det gäller efterfrågan. Men däremot kan industrierna drabbas hårt av bland annat stängda gränser till följd av virusutbrottet. Vi har en internationell industri som är beroende av insatsvaror från utanför Sveriges gränser samt export till hela världen. Närmare 60 % av industriföretagen (med importerade insatsvaror) ser redan nu störningar med importen.  Det är viktigt att hålla gränserna öppna och försvara fria rörligheten av varor mellan länderna. Det är viktigt att Sverige fortsätter vara drivande för öppna gränser och en fungerande inre marknad även under denna kris.

Tillgängligheten behöver säkras i hela landet.
Sverige är ett avlångt land som är helt beroende av fungerande transporter både för människor och gods. Flyg- och järnvägstrafiken drabbas nu hårt av minskat resande och det är viktigt att staten är beredd att ta ett större ansvar för att hålla ihop landet.

Vi kommer att behöva titta på hur besöksnäringen kan hjälpas i nästa steg när detta är över.
Det är klart att högsta prioritet nu är att hindra smittspridningen och att klara den akuta ekonomiska krisen. Men det är också viktigt att börja förberedelserna för att öppna upp Sverige igen när krisen är över. Här är det viktigt att ta fram åtgärder för att framförallt hjälpa besöksnäringen på fötterna igen så snabbt som möjligt.

Facebook