Catarina_gammelgård

Catarina Gammelgård, projektledare.

Vi vill verka för att skapa fler effektiva mötesplatser för studenter och företag.Sedan årsskiftet driver Västerbottens Handelskammare projektet “Stay in Umeå” på uppdrag av Umeå kommun. Syftet med projektet är att möjliggöra för fler studenter att stanna kvar efter sina studier och därmed bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen i regionen. Tillgång till kompetent arbetskraft är en av de viktigaste förutsättningarna för ett innovativt och växande näringsliv. Projektet har föregåtts av en förstudie i Umeå kommuns regi, projektledare är Catarina Gammelgård. 

Universiteten i Umeå har en stark positiv påverkan på näringslivets utveckling både vad det gäller nya företag från akademin men självklart även för kompetensförsörjningen.

Vi vill underlätta för näringslivets representanter att komma i kontakt med universitetet och framförallt dess studenter och därigenom skapa nätverk och förutsättningar för företag att få kompetent arbetskraft och möjligheter för studenter att få ett attraktivt arbete efter examen.

Vi vill öka studenternas möjligheter att få ett attraktivt arbete genom:

  • Möten med representanter från näringslivet.
  • Programverksamhet i form av seminarier case och projekt.
  • Information om och från arbetsmarknaden

Vi vill gärna att studenterna ser Umeå som en stad där man kan stanna och utvecklas och vi hoppas att företagen ska se potentialen och värdet i att anställa dem.

För mer information, kontakta projektledare Catarina Gammelgård:
Epost: catarina.gammelgard@handelskammaren.ac
Mobil: +46 70 481 70 76
Telefon: 010 – 130 82 53

Facebook