Mer pengar till upphandlat flyg för att skynda på omställningen till fossilfrihet och säkerställa en god tillgänglighet i hela landet. Det är huvudbudskapet i det brev som Norrlands fyra Handelskammare idag skickade till utrikeshandelsminister Anna Hallberg och näringsminister Ibrahim Baylan.

Västerbottens Handelskammares medlemsföretag har ett behov av internationella resor. Det handlar om ägare, kunder, underleverantörer och specialkompetens som ofta finns utanför Sveriges gränser. För ett konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet är det viktigt att det finns regionalt flyg som kopplar ihop Arlanda med resten av Sverige.

I den nya exportstrategin som presenterades av regeringen i december nämns inte flyget eller ens behovet av en utveckling till en hållbar infrastruktur. Detta trots att strategin lyfter fram betydelsen av exporten för hela Sveriges utveckling och att exportindustrins betydelse för arbetstillfällen i glesbygden tas upp.

– Flyget är viktigt för vårt näringsliv, våra exporterande företag och vårt läns tillväxt och utveckling. Staten kan genom att anta en mer proaktiv roll för flygets klimatomställning exempelvis ställa större krav på minskade utsläpp i flygupphandlingar. Vi tror på en omställning och vikten av fossilfria flygningar med exempelvis hållbara flygbränslen och elflyg, inte flygförbud, säger Anders Hjalmarsson, VD för Västerbottens Handelskammare.

I hela Norrland finns företag med internationella ägare som behöver besöka sina företag i Sverige för att fatta beslut om framtida investeringar,  specialkompetens som finns utomlands och kundmöten som behöver göras över gränserna. Flyget är viktig för hela samhället, men för exporterande företag är den ofta särskilt viktig.

– Det är såklart positivt att fler väljer att åka tåg och att intresset för hållbart resande ökar. Samtidigt kommer flyget alltid vara viktig och måste utvecklas. Därför är det olyckligt att detta inte finns med i exportstrategin, säger Anders Hjalmarsson.

Läs brevet i sin helhet här!

 

Facebook