Från vänster: Hanna Lundin Jernberg kårordförande för Umeå Studentkår, Catarina Gammelgård projektledare vid Västerbottens Handelskammare och Linnea Stålstam kårordförande på Umeå Naturvetar- och teknologkår.

Västerbottens Handelskammare och studentkårerna på Umeå Universitet initierar nu samtal om framtidens kompetensförsörjning.  

– Vi tror att alla kan vinna på ett förbättrat samarbete mellan studenter och näringsliv i vår region. På sikt hoppas vi kunna skapa fler attraktiva mötesplatser för företag och studenter, säger Västerbottens Handelskammares projektledare Catarina Gammelgård.   

Tillgången på kompetent arbetskraft är en av de viktigaste förutsättningarna för ett innovativt och växande näringsliv. Därför intensifieras nu arbetet med att skapa en bredare rekryteringsbas för arbetsgivare i länet och att synliggöra de stora möjligheter som finns på Västerbottens arbetsmarknad för studenterna på Umeå Universitet.   

Hanna Lundin Jernberg, kårordförande på Umeå Studentkår anser att det är enormt glädjande att Västerbottens handelskammare visar att de vill satsa på att utveckla den potential som finns i att skapa en tidig relation mellan studenter och näringsliv och hon ser fram emot ett tätare samarbete mellan parterna. 

Även Umeå Naturvetar- och teknologkårs Kårordförande, Linnea Stålstam ser fram emot ett tätt samarbete med Västerbottens Handelskammare.  

– Jag tror att detta samarbete kommer bli givande och att det kommer utveckla Umeå och Umeå universitet, säger Linnea Stålstam, kårordförande Umeå Naturvetar- och teknologkår, NTK.  

 För mer information, vänligen kontakta Catarina Gammelgård
catarina.gammelgard@handelskammaren.ac
070-481 70 76

Facebook