Tillväxt genom infrastrukturinvesteringar i tvärstråket Helgeland-Västerbotten-Österbotten


Västerbottens Handelskammares trafikutskott och företagarna Västerbotten i samverkan med föreningen Blå Vägen E12 bjuder in till ett eftermiddagsprogram under Västerbottensdagagarna på Grand Hôtel.

TILL ANMÄLAN

Datum: 2020-01-23 Tid: 13.00 – 16.45
Plats: Grand Hôtel, Stockholm, Västerbottensdagarna. Lokal: Mårten Winges rum med salong


Facebook