Flyget måste få vara en del av exportstrategin

Mer pengar till upphandlat flyg för att skynda på omställningen till fossilfrihet och säkerställa en god tillgänglighet i hela landet. Det är huvudbudskapet i det brev som Norrlands fyra Handelskammare idag skickade till utrikeshandelsminister Anna Hallberg och...

Samarbete för framtidens kompetensförsörjning 

Västerbottens Handelskammare och studentkårerna på Umeå Universitet initierar nu samtal om framtidens kompetensförsörjning.   – Vi tror att alla kan vinna på ett förbättrat samarbete mellan studenter och näringsliv i vår region. På sikt hoppas vi kunna skapa fler...

Västerbottensdagarna på Grand Hôtel

Tillväxt genom infrastrukturinvesteringar i tvärstråket Helgeland-Västerbotten-Österbotten Västerbottens Handelskammares trafikutskott och företagarna Västerbotten i samverkan med föreningen Blå Vägen E12 bjuder in till ett eftermiddagsprogram under...