VIKTIG INFORMATION!

essCert
DIY – Helt digitala  dokument i essCert, som inkommit senast kl. 11.30 vardagar, handläggs samt  legaliseras/stämplas normalt samma dag. Full Service dokument inkl. EUR 1. – som skrivs ut och stämplas manuellt av Handelskammaren och inkommit vardagar senast kl. 11.30,  hanteras inom 24 timmar, vardagar, och skickas med post om inte annat är överenskommet.

*Om ni skickar Handelsdokument via post eller mejl för certifiering – handläggs dessa snarast möjligt inom tre (3) arbetsdagar. Ange tydligt om ni önskar original/kopia/faktura eller övriga dokument stämplade/signerade för att undvika missförstånd. Ni behöver alltid bifoga ett underlag/faktura vid ansökan av handelsdokument även om den inte skall stämplas.

Tfn 010 -199 36 30

 e-post info@handelskammaren.ac

*Fortsättningsvis kommer vi  inte att ha samma tillgång på dokumentpapper på kontoren som tidigare  eftersom vi har övergått till digital hantering, via EssCert, till alla länder som accepterar detta. Därför är det viktigt att ni själva vid behov beställer eller kontaktar oss i god tid för att säkerställa tillräckligt antal för er utskrift av CoO och EUR1 om det är fler än ett dokument ni önskar legalisera.

**EssCert  – Helt digitala  dokument (DIY) i EssCert som inkommit senast kl. 11.30 vardagar, legaliseras/stämplas samma dag.

Full Service dokument som skrivs ut och stämplas manuellt av Handelskammaren hanteras inom 24 timmar, vardagar, och skickas med post om inte annat är överenskommet.

Ni som ännu inte har EssCert – hör av er så hjälper vi till.
Med EssCert blir det betydligt smidigare och snabbare samt att allt finns samlat på ett ställe,  istället för i våra mejlkorgar och brevlådor.

Det behövs heller inget särskilt dokumentpapper för CoO, utan allt skrivs ut i skrivaren med stämplar och signaturer – allt görs digitalt.
Även EUR 1:or kan skapas och skickas in via EssCert och sedan hanteras/stämplas av oss. Tullverket är inte lika digitaliserade som Handelskamrarna i nuläget.

 

**SKICKA ALLTID HELT MANUELLA ANSÖKNINGAR FÖR HANDELSDOKUMENT OCH ATA-CARNET
TILL INFO@HANDELSKAMMAREN.AC

————————————————————————————————-

Facebook