Allt som idag hanteras av EU-regler kommer att beröras. Det handlar exempelvis om export och import av varor och tjänster, överföring av data till och från Storbritannien, kontrakt som på något sätt berör EU- rättsliga bestämmelser, immateriella rättigheter, konkurrensregler och frihandelsavtal med länder utanför EU. Oavsett hur Storbritannien väljer att lämna EU, genom s.k. ”hard Brexit eller ”soft Brexit”, kommer svenska företagsaffärer att påverkas i betydande omfattning.

Om ditt bolag har försäljning, inköp, egna säljbolag eller dotterbolag i Storbritannien eller på annat sätt är exponerat mot landet bör du sätta dig in i de affärskritiska konsekvenserna av Brexit och vilka åtgärder du behöver vidta. Västerbottens Handelskammare i samarbete med Regional Exportsamverkan bjuder därför in dig till ett frukost/eftermiddagsseminarium som gör dig och ditt företag bättre rustade inför kommande Brexit. Föreläsare är Anneli Wengelin, som är expert på handelsfrågor vid Kommerskollegium. Anneli har skrivit stora delar av Kommerskollegiums utredning, på uppdrag av regeringen, om följderna av Brexit för Sverige och EU.

Inbjudan gäller alla på företaget så ta gärna med kollegorna.

Välkomna!

 

Umeå

Dag & tid:       13 maj kl. 08.00 – 10.00

Plats:              Västerbottens Handelskammare, Hus12 (Glashuset), Umestan Företagspark, Umeå

Pris:                295 kr/p exkl. moms med frukost

Anmälan görs till siv.forssen@handelskammaren.ac senast den 10 maj, anmälan är bindande.

Märk anmälan Brexit – Umeå   *OBS! Uppge fullständiga faktureringsuppgifter vid anmälan.

 

Skellefteå

Dag & tid:       13 maj kl. 15.00 – 17.00

Plats:              The Great Northern, Storgatan 53, Skellefteå
Pris:                295 kr/p exkl. moms med lättare förtäring

Anmälan görs till siv.forssen@handelskammaren.ac  senast den 10 maj, anmälan är bindande.

Märk anmälan Brexit – Skeå *OBS! Uppge fullständiga faktureringsuppgifter vid anmälan.

Facebook