Gymnasial lärlingsanställning, GLA, är en ny modern gymnasieutbildning. Som arbetsgivare är du med och formar innehållet tillsammans med skolan och ni tar gemensamt ansvar för att utbilda nästa generations medarbetare. Eftersom den senaste tekniken och kompetensen finns hos arbetsgivarna säkerställer samarbetet att elevernas yrkeskompetens matchar arbetsgivarnas behov.

Gymnasielärlingen delar sin tid mellan skola och jobb och tillbringar minst hälften av studietiden hos er på arbetsplatsen. Lärlingen jobbar och gör nytta på riktigt, får dagsaktuell kunskap och blir snabbt anställningsbar.

Eleven får lön för sin arbetsinsats, vilket motiverar både eleven och arbetsgivaren att använda tiden väl. Anställningen är reglerad i kollektivavtal och du kan söka statsbidrag för din gymnasielärling.

Vill du veta mer om GLA så klicka här.

Kontaktperson Siv Forssén

Facebook