Västerbottens Handelskammare är en fristående och politiskt obunden organisation. Vi ägs av näringslivet och ska vara språkrör för företagen i länet. Handelskammaren driver opinion och utveckling inom tre fokusområden: internationalisering, kompetensförsörjning och infrastruktur.

Ditt nya jobb

Västerbottens Handelskammare är en spännande medlemsorganisation med stora utvecklingsambitioner. Vårt uppdrag är att vara en samlad kraft för internationell tillväxt på goda villkor och bidra till en bättre uthållig tillväxt för företag i Västerbotten.Som regionkoordinator kommer du att arbeta aktivt och opinionsbildande tillsammans med Handelskammarens anställda, medlemsföretag och samarbetspartners i främst Skellefteåområdet men också i övriga länet, med kärnfrågorna internationalisering, infrastruktur och kompetensförsörjning.

I dina arbetsuppgifter ingår att marknadsföra och profilera Handelskammarens verksamhet till såväl de egna medlemsföretagen som externt till finansiärer och samarbetspartners, du kommer också att vara delaktig i olika projekt både som initiativtagare, koordinator och ledare. Andra arbetsuppgifter som förekommer är att arrangera utbildningar, event och seminarier, företräda oss i olika styrgrupper samt diverse administrativt arbete som till exempel hantering av handelsdokument för exportföretag.

Västerbottens Handelskammare är en liten organisation vilket innebär en stor variation i arbetsuppgifterna men samtidigt stor möjlighet att påverka och forma verksamheten tillsammans med övriga anställda, medlemsföretag och styrelser.

Läs mer och ansök här

Facebook