Västerbottens Handelskammare har beslutat sig för att inrätta två nya utskott, ett internationellt utskott och ett utskott för den digitala industrin och techföretagen.

Internationella utskottet

Sedan tidigare har Handelskammaren ett trafikutskott som fokuserar på infrastruktur, transport och logistikfrågor. Internationalisering och export är ett annat av Västerbottens Handelskammares fokusområden och ett väsentligt inslag i regionens näringsliv med stor betydelse för våra nuvarande och framtida medlemmar. Tillsammans med lokala och regionala aktörer och i dialog med andra internationella handelskamrar ser vi nu ett behov av ett utökat samarbete inom internationella relationer i regionen. För att stödja och stärka vårt arbete inom internationalisering och export inrättas nu ett internationellt utskott. I samband med detta har vi också inlett ett samarbete med bl a Hong Kong Chamber of Commerce i Sverige som startat upp sin norra avdelning med utgångspunkt i Västerbotten.
– Mycket positivt att vi nu kan ta nästa steg för att stärka samarbetet mellan Hong Kongs Handelskammare i Sverige och Norra Sverige. Västerbottens Handelskammare har en mycket stark position med breda nätverk vilket kommer att bidra till ytterligare affärsutbyte mellan våra regioner, säger Torborg Chetkovich, Ordförande i Hong Kong Chamber of Commerce i Sverige.

Det ”digitala” utskottet

Den digitala industrin och techföretagen i Västerbotten blir också en allt viktigare och större del av regionens näringsliv med stor betydelse också för den övriga industrin och våra medlemmar. Under 2018 har vi haft en dialog med företrädare från techföretagen och digitala industrin om deras behov av att organisera sig. De har sett Handelskammaren som en intressant samarbetspartner för detta och vi är nu överens om att vi också inrättar ett utskott för Handelskammarens medlemmar inom de digitala näringarna.
– Det finns verkligen ett behov att driva gemensamma frågor och i Handelskammarens organisation kan vi starta upp i en befintlig struktur och dessutom få tillgång till ett etablerat nätverk både lokalt, nationellt och internationellt, säger Malin Johansson, vd på Avenirum, en av intressenterna och initiativtagarna till detta samarbete.

Facebook