Internationalisering och export är ett av Västerbottens Handelskammares fokusområden och ett väsentligt inslag i regionens näringsliv med stor betydelse för våra nuvarande och framtida medlemmar.

Tillsammans med lokala och regionala aktörer och i dialog med andra internationella handelskamrar har vi sett ett behov av ett utökat samarbete inom internationella relationer i regionen. För att stödja och stärka vårt arbete inom internationalisering och export inrättas nu ett internationellt utskott.

Syftet och ändamålet med utskottet är att fördjupa samarbeten med internationella handelskamrar och andra organisationer för att underlätta framtida kontakter och relationsskapande aktiviteter avseende internationella affärer för näringslivet i vår region.

Vi ser också att både offentliga och andra aktörer i regionen efterfrågar samordning av internationella kontakter och relationer och där Handelskammaren bedöms kunna vara en sammanhållande och samordnande part för åtminstone delar av dessa behov.

Målgruppen är dels Handelskammarens nuvarande men också framtida medlemmar. Många av våra medlemmar är redan aktiva avseende såväl export till, som import från, andra världsmarknader, men många andra har fortsatt behov av omvärldsbevakning samt att hitta relationer och affärskontakter för potentiella export-/importaffärer av såväl varor, tjänster som kompetens.

En annan målgrupp är samarbetspartners, offentliga och andra aktörer i regionen som efterfrågar samordning av internationella kontakter och relationer.

Vi kommer under våren utse ordförande och övriga ledamöter till detta utskott.

Samarbete med Hong Kong Chamber of Commerce i Sverige

I samband med inrättandet av internationella utskottet har vi också inlett ett samarbete med bl a Hong Kong Chamber of Commerce i Sverige som startat upp sin norra avdelning med utgångspunkt i Västerbotten.

Se mer information på https://www.hongkong.se/

Facebook