Vi söker en ny medarbetare till Skellefteå

Västerbottens Handelskammare är en fristående och politiskt obunden organisation. Vi ägs av näringslivet och ska vara språkrör för företagen i länet. Handelskammaren driver opinion och utveckling inom tre fokusområden: internationalisering, kompetensförsörjning och...

Internationella utskottet

Internationalisering och export är ett av Västerbottens Handelskammares fokusområden och ett väsentligt inslag i regionens näringsliv med stor betydelse för våra nuvarande och framtida medlemmar. Tillsammans med lokala och regionala aktörer och i dialog med andra...

Västerbottens Handelskammare inrättar två nya utskott

Västerbottens Handelskammare har beslutat sig för att inrätta två nya utskott, ett internationellt utskott och ett utskott för den digitala industrin och techföretagen. Internationella utskottet Sedan tidigare har Handelskammaren ett trafikutskott som fokuserar på...

Vill du gå på stora styrelsedagen?

Vi vill tillsammans med Styrelseakademin erbjuda våra medlemmar rabatt till stora styrelsedagen i Umeå 5/2 och Skellefteå 8/2. Medlemmar i Handelskammaren i Västerbottens Handelskammare kan anmäla sig till halva ordinarie deltagaravgift d v s 750 kr istället för 1500...