Datum: 28 augusti 2018
Tid: 8.30 – 16.00
Lokal: Spiran Sikeå, Sikeå 51
Lunch: 12.00 – 12.45

Förmiddags och eftermiddagsfika:
9.30 och 14.30

Pris: 1 000 kr/ person + moms

Anmälan: nina.svanstrom@handelskammaren.ac

Under dagen kommer vi att behandla detta:

  • Importproceduren och anmälan till Tullverket
  • Uppgifter i tulldeklarationen vid import
  • Tullvärdeberäkning
  • Vad blir tullavgiften? Att hitta rätt varu­koder i EU:s tulltaxa
  • Ursprungsintyg enligt EU:s frihandelsavtal
  • Styrkande handlingar och Tullverkets kontroll


Information om Trade Cert
Elektronisk certifiering är idag det snabbaste sättet att hantera exportdokument. Ansökan sker online och dokumentet certifieras elektroniskt av Handelskammaren.

 Leveransvillkor och Incoterms
Vid köp och försäljning använder nästan alla företag någon form av leveransvillkor. Många har en oriktig uppfattning om leverans-villkorens betydelse och väljer därför fel villkor när en affär görs upp.
Med denna grundkurs kan du i dina affärer välja bästa risk- och kostnadsfördelning mellan säljare och köpare.

Inbjudan Import och Incoterms

 

 

I samarbete med:

     

        

Facebook