Hållbarhetsfrågorna kom i fokus då Västerbottens Handelskammares trafikutskott besökte Skellefteå på fredagen.


Ordförande: Lars Köhler

Trafikutskottet inom Handelskammaren arbetar med infrastrukturfrågor i länet och arbetar med såväl dagsaktuella som långsiktiga frågor.
På kort tid har nu trafikutskottet åkt runt i Västerbotten för att möta företag på deras hemmaplan i Umeå, Lycksele och nu Skellefteå och samla in aktuella synpunkter.
Minska fossila Vid mötet inledde trafikutskottet, som representerades av ordförande Lars Köhler Consultor, Magnus Norlén, Boliden, och Stefan Åström, Swedavia och berättade om utskottets verksamhet.

Frågorna i utskottet kan ha stor bredd, från det logiska med den fysiska infrastrukturen över hållbarhetsfrågor till affärer. En kärnfråga för alla som har affärsmässig trafik är i dag den så kallade reduktionsplikten som införts för för att främja användningen av biodrivmedel.
Alla drivmedelsleverantör kommer därför att behöva minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med 40 procent till 2030.

Läs mer på länken

Trafikutskottet fick synpunkter på hållbarhet – Norran, Skellefteå

 

Facebook