Välkommen till Västerbottens Handelskammares årsstämma 15 Maj 2018

Vi hälsar dig varmt välkommen till Västerbottens Handelskammares årsmöte och möjlighet att ta del av inspirerande presentationer från ett par av våra medlems-företag inom den digitala industrin Datum:                 2018-05-15 Tid:                       13.00...

SCB-siffrorna styr exportsatsningar fel

Bilden av svensk export är skev, då dagens beräkningsmodell inte tar tillräcklig hänsyn till regional fördelning.  Det riskerar i sin tur att styra investeringar och stöd för att öka exporten till fel del av landet. Bilden av Sverige stöps om när vi får upp ögonen för...

Nu söker vi en regionkoordinator!

Västerbottens Handelskammare är en fristående och politiskt obunden organisation. Vi ägs av näringslivet och ska vara språkrör för företagen i länet . Handelskammaren ska driva opinion och utveckling inom tre fokusområden: internationalisering, kompetensförsörjning...