Västerbotten exporterade varor och tjänster för 14,5 miljarder kronor, en ökning med 17 procent. Tillväxten placerar Västerbotten på plats sex bland länen i landet.

Det framgår av en ny analys från Stockholmns Handelskammare

Mest ökade exporten från Blekinge, Norrbotten (26 procent) och Örebro län – samtidigt som utvecklingen i flera andra län är mer blygsam.
– Det är uppenbart positivt att alla län går framåt. Det skapar förutsättningar för jobb och tillväxt. Den senaste tidens ökade kritik mot frihandel och diskussionerna om införande av tullar är därför bekymmersam, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom på Stockholms Handelskammare.

Läs mer här

Facebook