Arbetsmarknadskunskap – Vad är det?

  • 60 min intensiva, interaktiva inspirationslektioner för elever i högstadiet (primär målgrupp), mellanstadiet och gymnasiet (sekundära målgrupper).
  • Fördjupade inspirationsföreläsningar inom områdena Energi och Teknik samt Vård
  • Föräldrainspirationer gärna i kombination med föräldramöten/gymnasieinformation
  • Lärarinspirationer för att förankra budskap och insikter – inte bara hos eleverna
  • Lektionsmaterial för lärare att använda som är direkt knutet till läroplanen för grundskolan

Hur har det gått hittills?

Projektet har aktivt varit igång sedan slutet på augusti och våra kommunikatörer har hunnit med en hel del sedan dess. Uppstarten av projektet i Umeåregionen har gått över förväntan och i en rasande fart! Hittills har våra kommunikatörer mött över 1000 elever i Umeåregionen och kommer nå det uppsatta målet att möta samtliga i årskurs 9 innan deras gymnasieval. Utöver detta kan även företagsbesök, lärarinspirationsdag, föräldramöte, presskonferens samt en mängd andra möten läggas till listan.

Vad pratar ni med eleverna om?

Vi pratar med eleverna om framtiden, hur arbetsmarknaden ser ut efter skolan och att det är viktigt att redan nu börja fundera på vilket yrke studierna ska leda till. Vi träffar ofta arbetsgivare så när vi träffar eleverna kan vi berätta för dem vad som krävs för att få och behålla ett jobb. Västerbottens arbetsgivare är i stort behov av alla elever och att de kommer ut i arbete, då vi står inför utmaningar i form av stora pensionsavgångar. Det finns alltså mycket goda möjligheter att få ett jobb om man väljer rätt utbildningsvägar efter högstadiet. Digitalisering slår igenom på bred front i arbetslivet – det innebär också förändringar av yrkesroller – en del tillkommer och en del försvinner när datorer, botar och robotar börjar utföra jobbet.
Vi vill inspirera alla elever till att vilja äga sin egen resa mot arbetslivet och arbete, att vilja ta reda på mer information – för att kunna göra medvetna val. Vi är övertygade om att det är bra för individen och helt nödvändigt för samhället – att valen eleverna gör till gymnasiet också blir ett yrkesval och inte ett val som handlar om självförverkligande.

Vill du veta mer?
Kontakta Mattias Wahlberg eller Sofia Johansson

 

Facebook