Västerbottens Handelskammares Trafikutskott, FKG-Fordonskomponentgruppen och Umeå kommun inbjuder till information om statens satsningar inom FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation). Staten satsar drygt 400 MSEK årligen i bidrag i olika projekt. Projektomfattningen är över 1 miljard per år.

Hur kan du som leverantör av produkter och tjänster utnyttja detta? FFI är öppen för alla företag att ansöka, eftersom man har sett att idéer från företag inom andra branscher även kan vara intressanta för fordonsindustrin och stärka den.

Inbjudan till information om FFI

Facebook