Praktisk avtalsrätt

PÅ VILKA SÄTT KAN AVTAL INGÅS?

Genomgång av olika sätt att ingå avtal.
– Behörigheter
– Avtal utan underskrifter
– Avtal online (Internet)
– Digital signering

FÖRAVTAL
Genomgång av olika typer av sk föravtal. Vad ska man tänka på och vad ska man undvika?
– Letter of Intent & Memorandum of Understanding
– Sekretessavtal

KOMMERSIELLA AVTAL
Genomgång av de vanligast förekommande distributionsavtalen samt molnavtal.

  • Agentavtal
  • Återförsäljaravtal
  • Licensavtal
  • Avtal rörande molntjänster

 

Datum: 23 maj 2018
Tid: 9.00 – 16.00
Lokal: Elite Hotel Mimer, Kungsgatan 75
Umeå
Pris: 2 900 kronor + moms

Anmäl dig gör du här

Inbjudan Affärsjuridik

Arrangeras i samarbete med:

               

                   

 

och:

Facebook