Affärsjuridik – utbildning

Praktisk avtalsrätt PÅ VILKA SÄTT KAN AVTAL INGÅS? Genomgång av olika sätt att ingå avtal. – Behörigheter – Avtal utan underskrifter – Avtal online (Internet) – Digital signering FÖRAVTAL Genomgång av olika typer av sk föravtal. Vad ska man...

Inbjudan till möte med Västerbottens Handelskammarens trafikutskott

Trafikutskottet är ett viktigt utskott i Handelskammarens verksamhet. Infrastrukturfrågor är ett av Handelskammarens fokusområden och av de viktigast enskilda frågorna för närings-livet i länet. En väl fungerade infrastruktur för både personer och gods är en...