Nu är datum för hösten och vårens träffar bokade.
Datum: 25 – 26 september, 13 november,
22 januari, 19 mars, 21 maj.

Varannan gång i Umeå och varannan gång i Örnsköldsvik.

Checkpoint Young är ett nätverk som utvecklar nästa generations ledare och ger dem tillgång till ett brett och dynamiskt nätverk. Därmed står de – och regionen som helhet – bättre rustade för en framtid i förändring.

Vill du veta mer om nätverket mellan Umeå – Örnsköldsvik ta kontakt med Gunilla Lindner på Umeå kontoret.

Gunilla Lindner
gunilla.lindner@handelskammaren.ac
010-130 82 53

 

Facebook