Har du en webshop där du idag säljer eller har ambitionen att börja sälja mot kunder på andra marknader? Vill du bli en långsiktig framgångsrik och konkurrenskraftig global e-handelsaktör så är det bra att ha koll på marknadernas villkor och beteende-mönster.
Under denna kurs presenterar vi olika områden som du som e-handelsexportör bör känna till för att öka förutsättningarna för en så framgångsrik internationell satsning som möjligt.

Vi tar bland annat upp:
– E-handeln ur ett exporttekniskt perspektiv; vikten av att förbereda sin internationella expansion online.
– Go global – act local: Att förstå och välja rätt e-handelsmarknad samt anpassa sitt erbjudande lokalt mot varje marknad är ofta avgörande för att lyckas
– Legala aspekter vid internationell onlineförsäljning.
– Köpvillkor och konsumentskydd vid e-handel. Nya lagar och regler inom EU som berör e-handeln.
– Den praktiska hanteringen och proceduren kring tullar, moms och dokument vid export

Övningar genom praktiska exempel

Datum: 22 mars 2018
Tid: 9.00 – 15.00
Lokal: P5 Väven Umeå, Storgatan 46 A
Pris: 350 kr + moms för icke medlemmar
250 kr + moms för medlemmar
Obs! Medtag egen laptop

Anmälan:
gunilla.lindner@handelskammaren.ac

Meddela om du har några allergier!

Inbjudan E-handel på Export

Facebook